1.1. Wątroba

Wersja do wydruku   
Zanim zajmiemy się problematyką transplantacji wątroby. Kilka podstawowych informacji.
Wątroba jest największym narządem w ustroju człowieka. Mieści się w górnej prawej części jamy brzusznej, poza dolnymi żebrami, poniżej płuc. Spełnia ona liczne i bardzo skomplikowane czynności, od których zależy nasze życie.
Należą do nich:
• zamiana spożywanych pokarmów na poszczególne składniki odżywcze użytkowane przez nasz organizm (np. przemiana skrobi na cukier, wydzielanie żółci warunkującej trawienie tłuszczów i niektórych witamin: A, D, E, K)
• wytwarzanie czynników niezbędnych do prawidłowego krzepnięcia krwi, wielu enzymów i białek niezbędnych dla funkcjonowania organizmu
• magazynowanie żelaza, witamin i niezbędnych substancji energetycznych (tłuszcze, węglowodany)
• usuwanie lub neutralizowanie zbędnych produktów przemiany materii, leków, trucizn, alkoholu i innych substancji mogących być szkodliwymi dla organizmu

Choroby wątroby
Wątroba ma niezwykłą zdolność do regeneracji po większości chorób, jakkolwiek w niektórych sytuacjach ulega nieodwracalnemu uszkodzeniu. Przyczyną tego uszkodzenia mogą być:

1. Choroby dróg żółciowych:
• niedrożność zewnątrzwątrobowych dróg żółciowych niemowląt
• pierwotna marskość żółciowa
• stwardniające zapalenie dróg żółciowych
• skąpość wewnątrzwątrobowych dróg żółciowych (z. Alagille'a)
• urazy wątroby i dróg żółciowych

2. Niektóre wrodzone choroby przebiegające z nieprawidłową przemianą materii i wytwarzaniem substancji uszkadzających wątrobę:
• tyrozynemia
• niedobór alfa-1 -antytrypsyny
• hemochromatoza
• choroba Wilsona
• cholestaza rodzinna postępująca
• inne (mukowiscydoza, glikogenozy)

3. Choroby miąższu wątroby:
• przewlekłe zapalenie wirusowe wątroby (typu B, C i inne)
• marskość wątroby poalkoholowa
• autoagresyjne zapalenie wątroby
• ostra martwica wątroby w przebiegu zakażeń wirusowych
• zatrucia
• inne

4. Nowotwory wątroby i dróg żółciowych

5. Inne, rzadkie przyczyny

Wątroba ulegając uszkodzeniu, podlega często specyficznej przebudowie i bliznowaceniu (marskości), co może powodować rozwój poważnych powikłań w postaci krwawień z przewodu pokarmowego, zakażeń, nagromadzenia toksycznych substancji w organizmie. W tych przypadkach jedynym ratującym życie sposobem leczenia jest usunięcie „chorego narządu" i zastąpienie go nowym, nie uszkodzonym.
Proces uszkadzania i postępu niewydolności wątroby może przebiegać bardzo wolno, przez wiele lat (np. marskość po wirusowym zapaleniu wątroby, w chorobie alkoholowej), w czasie kilku lub kilkunastu miesięcy (np. w niedrożności zewnątrzwątrobowych dróg żółciowych), a w niektórych przypadkach w ciągu kilku dni lub tygodni (ostra martwica wątroby w przebiegu zatruć, niektórych zapaleń wątroby i chorób metabolicznych, np. w chorobie Wilsona).

Objawy niewydolności wątroby
Podstawowym objawem zaawansowanego uszkodzenia wątroby jest żółtaczka (żółte zabarwienie skóry i białkówek oczu). Żółtaczka jest wynikiem nagromadzenia produktów przemiany żółci we krwi.
Innymi częstymi objawami chorób wątroby są:
• dokuczliwyświąd skóry
• ciemne zabarwienie moczu
• spowolnienie, splątanie, a w zaawansowanych przypadkach śpiączka
• krwawe wymioty lub smoliste stolce w wyniku krwawienia z pękniętych
nieprawidłowych żylakowatych naczyń w przełyku
• łatwa i przedłużona krwawliwość ze zranień i skaleczeń (w wyniku zaburzeń w krzepnięciu krwi)
• powiększenie obwodu brzucha w wyniku gromadzenia się płynu puchlinowego w jamie brzusznej
• odwapnienie kości, a nawet złamania kości po niewielkich urazach
• zahamowanie rozwoju fizycznego u dzieci

Projektowanie stron SSI