8. LEKI IMMUNOSUPRESYJNE

Wersja do wydruku   

Immunosupresja jest niezbędna zawsze u pacjentów po przeszczepach narządów, nawet wiele lat po operacji

     Organizm rozpoznaje przeszczepiony narząd jako obcy i układ odpornościowy reaguje atakiem skierowanym przeciw przeszczepowi. Leki immunosupresyjne mają na celu zapobiec odrzucaniu wątroby, nerki, czy innego przeszczepionego narządu poprzez osłabienie tej reakcji układu odpornościowego. W tym samym jednak czasie leki te powodują, że biorca przeszczepu staje się bardziej wrażliwy na zakażenia. Dlatego też utrzymanie odpowiedniej równowagi pomiędzy działaniem hamującym reakcję odrzucania a utrzymaniem niezbędnych zdolności do obrony przed zakażeniami jest bardzo ważne. Szczęśliwie dawki leków immunosupresyjnych niezbędnych do utrzymania czynności przeszczepu zmniejszają się po upływie pierwszych kilku miesięcy od operacji. Tym niemniej pewna minimalna ilość tych leków pozostaje zawsze potrzebna , nawet wiele lat po transplantacji.


Nigdy nie należy zapominać przyjmowania leków ani samodzielnie zmniejszać ich dawki bez zgody lekarza transplantologa.

     Wszystkie aktualnie stosowane leki immunosupresyjne mogą powodować istotne działania niepożądane. Stwierdzono, że łącząc niektóre leki w pewne zestawienia można zmniejszyć ryzyko wystąpienia efektów ubocznych pojedynczych leków bez zmniejszenia ich działania leczniczego, dlatego najczęściej stosuje się schematy oparte o podawanie 2-3, a nawet 4 leków jednocześnie lub w określonej kolejności.

     Organizm rozpoznaje, że przeszczepiony narząd jest obcą tkanką Immunosupresja jest niezbędna zawsze u pacjentów po przeszczepach narządów, nawet wiele lat po operacji Mimo stosowania przez poszczególne ośrodki zwykle jednego wybranego schematu leczenia immunosupresyjnego każdy pacjent może reagować nieco inaczej na podawane leki. dlatego też podstawowy schemat leczenia jest dopasowywany do indywidualnych potrzeb pacjentów, nie należy się w tej sytuacji dziwić jeśli inni chorzy otrzymują inne leki, lub ich mniejszą lub większą liczbę.

U WA G A ! ! !

Niektóre leki immunosupresjne muszą być stosowane przez nieokreślony czas po przeszczepie (przez całe życie), podczas gdy innych używa się tylko przez krótki okres w okresie bezpośrednio po transplantacji lub w leczeniu epizodów ostrego odrzucania.

U WA G A ! ! !

Przyjmując leki po przeszczepie narządu należy przestrzegać następujących zasad:

  • Przyjmować leki regularnie w tych samych godzinach każdego dnia.
  • Nigdy nie wstrzymywać przyjmowania lub zmieniać dawkę leku samodzielnie bez konsultacji z lekarzem transplantologiem.
  • Jeśli omyłkowo przyjęta zostanie większa dawka leku należy skontaktować się z lekarzem.
  • Nigdy nie należy podawać swoich leków innym osobom.
  • Nigdy nie należy przyjmować żadnych leków po upływie daty ich ważności znajduj ącej się na opakowaniu.
  • O jakichkolwiek zauważalnych nowych lub niezwykłych objawach ubocznych nale ży natychmiast poinformować lekarza.
  • Nie stosować nawet ogólnodostępnych leków bez porozumienia z lekarzem. Przechowywać leki w suchym, chłodnym, ciemnym miejscu, niedostępnym dla dzieci
  • Nie przechowywać leków w lodówce, chyba że lekarz zalecił inaczej.
Projektowanie stron SSI