Czym jest Oświadczenie woli

Wersja do wydruku   

Na to pytanie najłatwiej odpowiedzieć odwracając je - czym nie jest „Oświadczenie woli”. Z całą pewnością nie jest dokumentem, który ma wartość prawną i podpisanie go nie jest w świetle prawa żadnym zobowiązaniem...

Co więcej, lekarze, którzy stwierdzą nasz zgon i przydatność do pobrania narządów, nie będą w związku z tym sprawdzali gdziekolwiek zapisu takiego oświadczenia o woli oddania narządów.

Czym w takim razie jest?

Najważniejszym celem podpisania „Oświadczenia woli” jest pretekst, by porozmawiać o tej decyzji ze swoją rodziną, najbliższymi i właśnie wtedy mieć możliwość przedstawienia jej jasno i klarownie naszej woli „nie sprzeciwiania się pobraniu narządów”.

Dlaczego tak?

Polskie prawo zakłada, że każdy z nas jest dawcą narządów po śmierci. Dla tych, którzy nie chcą, by z ich zwłok pobrano narządy mogą to, zgodnie z ustawą Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, zastrzec w Centralnym Rejestrze Sprzeciwów ( www.poltransplant.org.pl ) , pisemnie z własnoręcznym podpisem, lub ustnie w obecności dwóch świadków.

O ile lekarzom łatwo jest sprawdzić czy dana osoba zgłosiła swoje zastrzeżenie do Centralnego Rejestru Sprzeciwów i należy to do ich obowiązków, o tyle żeby upewnić się co do dwóch kolejnych możliwości muszą zapytać najbliższych.

Nie jest to łatwa chwila, dla lekarzy, a tym bardziej dla rodzin. Przed chwilą dowiedzieli się, że ich bliski został uznany za zmarłego, odebrana im została ostatnia nadzieja, a tu przychodzi lekarz i w takiej, czy innej formie zadaje pytanie, które sprowadza się do zezwolenia mu na pobranie z naszego krewnego kilku kawałków jego ciała.

Dla ludzi nieprzygotowanych jest to szok, na który składa się miłość, przywiązanie do najbliższej osoby, niewiara w ostateczność decyzji lekarzy, tabu religijne, kulturowe.

Dlatego jest ważne, by o swojej decyzji „nie wyrażenia sprzeciwu” porozmawiać z rodziną właśnie w tej chwili, by ułatwić im odpowiedź w takim momencie. Rozmowa o śmierci nigdy nie jest łatwa, czasem świadomie jej unikamy, ale te kilka chwil, które poświęcimy na rozmowę z bliskimi może im oszczędzić dodatkowych cierpień w trudnej sytuacji, a kilku osobom może uratować życie, ponieważ trafią do nich nasze narządy.

Promocja transplantologii

Inną ważną sprawą, której służy „Oświadczenie woli” jest promocja transplantacji. Choćby dlatego warto je nosić w wśród swoich dokumentów. Ilekroć je wyjmuję tyle razy świat ogląda moje oświadczenie. Być może nie jest to wiele, ale razem z opaską na ręku i możliwością powielenia mojego gestu przez miliony polaków posiadających oświadczenie to już jest bardzo dużo.

A jeszcze w każdej chwili możemy wykorzystać pretekst posiadania „Oświadczenia” do porozmawiania o tym ze znajomymi, przyjaciółmi, nawet w pubie przy piwie...

„Oświadczenie woli” choć nie jest dokumentem i nie ma mocy prawnej pełni jednak ogromną rolę w systemie upowszechniania świadomości o tym jak nasze organy po śmierci mogą pomóc innym ludziom, ratować życie i zdrowie, a organy innych ludzi może uratują nasze życie.

Być może mój dawca miał przy sobie „Oświadczenie woli”, może rozmawiał na ten temat z rodziną, podjął swoją decyzję świadomie. Nie wiem, bo mam o nim tylko szczątkowe dane, ale wiem, że uratowała mi życie jego decyzja o nie wyrażeniu sprzeciwu wobec pobrania narządu po śmierci.   

Arkadiusz Bojarun 5 lat po przeszczepie nerki

Projektowanie stron SSI