75% Polaków twierdzi, że przeszczepów w Polsce wykonuje się za mało

Wersja do wydruku   

75% Polaków uważa, że przeszczepów w Polsce wykonuje się za mało. Jednocześnie 78% badanych twierdzi, że za mało jest informacji o przeszczepach – wynika z przeprowadzonych w maju badań niezależnego ośrodka badań opinii publicznej TNS OBOP.

Ponad połowa (56%) Polaków chciałaby więcej wiedzieć o przeszczepach - domaga się informacji w mediach oraz uruchomienia ogólnopolskiego programu edukacyjnego czy infolinii. 46% sądzi, że aby zwiększyć liczbę takich zabiegów, należy wpłynąć na sposób myślenia ludzi, tradycję, obyczaje i wierzenia.

Brak informacji na temat przeszczepów jest też przyczyną powszechnych obaw. Aż 70% Polaków obawia się utraty życia przy przeszczepianiu narządów. Z przeprowadzonych badań opinii publicznej wynika, obok pozytywnego stosunku, również brak wiedzy Polaków na temat przeszczepów.


Wg badań OBOP-u 70% Polaków twierdzi, że przeszczepianie narządów jest zbyt kosztowne. Tymczasem w przypadku nerki całkowite koszty pobrania, prezerwacji i przeszczepienia narządu równe są kosztom 8-miesięcznego leczenia pacjenta dializami. Ponadto, oszczędności dla każdego pacjenta wynoszą po pierwszym roku 15 000 zł, a w latach następnych koszt leczenia chorego po przeszczepieniu jest ponad dwukrotnie niższy od kosztu dializoterapii.

W przypadku leczenia ciężkiej niewydolności serca czy wątroby należy również pamiętać, że przeszczep stanowi jedyną metodę ratowania życia osób chorych. W Polsce przyjęto, że brak wyrażonego za życia sprzeciwu, oznacza zgodę na takie wykorzystanie organów, jednak w wielu przypadkach lekarze nie wykonują przeszczepu, który mógłby uratować czyjeś życie, ponieważ rodzina nie zgadza się na naruszenie ciała zmarłego. 34% uważa, że narządów zmarłego można użyć do przeszczepu w celu uratowania czyjegoś życia, pod warunkiem, że zmarły nie wyraził za życia sprzeciwu i jego rodzina wyrazi zgodę na naruszenie ciała zmarłego. Jeden procent więcej postuluje zasięganie opinii rodziny w tej sprawie, natomiast 23% Polaków twierdzi, że niezbędna powinna być zgoda samego zmarłego.

Tak równy rozkład opinii również może świadczyć o tym, że Polacy nie mają dostatecznej wiedzy, żeby posiadać ugruntowaną opinię w tej kwestii. Stosowane w Polsce od blisko 40 lat przeszczepy narządów są niezwykle potrzebną, skuteczną i bezpieczną metodą leczenia schyłkowej niewydolności narządów.

W ubiegłym roku wykonano w naszym kraju prawie 1100 przeszczepów nerek, 200 przeszczepów wątroby, 110 przeszczepów serca, a także – po raz pierwszy – wykonano trzy udane przeszczepienia płuca. Najczęściej wymienianym problemem, z jakim boryka się polska transplantologia, są niewystarczające nakłady finansowe na poszczególne rodzaje zabiegów, urządzenia i materiały spełniające światowe normy techniczne, nowoczesne sposoby leczenia oraz współpracę międzynarodową. Kolejnym czynnikiem ograniczającym ilość przeprowadzanych w naszym kraju transplantacji jest brak organów pobieranych zarówno od żywych, jak i zmarłych dawców. W Polsce na przeszczep narządów oczekuje ponad 2000 chorych, zarejestrowanych w Krajowej Liście Potencjalnych Biorców Narządów Unaczynionych w Instytucie Transplantologii

KOMETARZE

Brak komentarzy
Projektowanie stron SSI