Komunikat Ordynariusza Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej biskupa Adama Dyczkowskiego

Wersja do wydruku   

W niedzielę, 22 stycznia br. ordynariusz dieczezji zielonogórsko-gorzowskiej biskup Adam Dyczkowski wystosował do wszystkich parafian diecezji specjalny komunikat poświęcony transplantacji.

Była to druga taka inicjatywa w Polsce – po głośnym, zeszłorocznym komunikacje Ordynariusza lubelskiego ks. Biskupa Józefa Życińskiego.

Dodajmy, że tego typu inicjatywy należą jeszcze do rzadkości w naszym kraju tym samym warto ten fakt nagłośnić.

Tekst komunikatu, odczytanego we wszystkich kościołach diecezji - kliknij


Komunikat na temat transplantacji

W tych dniach obchodzimy 40. rocznicę pierwszej udanej transplantacji nerki przeprowadzonej w Polsce (26.01.1966r.). Zachęcam wiernych naszej diecezji, aby włączyli się w Społeczną Kampanię na Rzecz Transplantacji, która odbywa się w tym miesiącu w naszym kraju. Aby to ułatwić przedstawię ważniejsze wypowiedzi Jana Pawła II, które mogą służyć pomocą tym wszystkim, którzy chcą postępować zgodnie z własnym chrześcijańskim sumieniem oraz uznają autorytet Kościoła katolickiego. Ufam, że ten komunikat przyczyni się również do obalenia wielu różnych uprzedzeń odnośnie transplantacji.

Znaczącym wydarzeniem dla zrozumienia stanowiska Kościoła katolickiego wobec zagadnienia transplantacji było spotkanie Jana Pawła II ze Światowym Towarzystwem Transplantologicznym w Roku Jubileuszowym 2000. W swoim przemówieniu Ojciec święty odniósł się do postępów w dziedzinie techniki przeszczepów uznając je za „wielki krok naprzód w dziejach nauki służącej człowiekowi”. I dodał: „Niemało jest dzisiaj ludzi, którzy zawdzięczają życie przeszczepowi organów. W coraz większej mierze technika przeszczepów jawi się jako skuteczna metoda realizacji podstawowego celu wszelkiej medycyny, którym jest służba ludzkiemu życiu” (Jan Paweł II, Poszukiwania naukowe muszą szanować godność każdej ludzkiej istoty w: L’Osservatore Romano 11-12 (228) 2000, str. 37).

Technika przeszczepów nie mogłaby znaleźć praktycznego zastosowania, gdyby nie prawo pozwalające na pobieranie narządów od osób zmarłych bądź też żyjących. Jan Paweł II zaliczył dawstwo organów do gestów bezinteresowności, które umacniają autentyczną kulturę życia. Gesty te są „(…) uczestnictwem w tajemnicy Krzyża, w której Jezus objawia, jak wielką wartość ma dla Niego życie każdego człowieka i jak realizuje się ono w pełni poprzez bezinteresowny dar z siebie.” (Jan Paweł II, Evangelium vitae, nr 86). Na wielkie uznanie zasługuje decyzja o oddaniu własnych narządów po śmierci w celach transplantacyjnych. Jest to czyn szlachetny i godny pochwały i należy do niego zachęcać, ponieważ jest przejawem wielkodusznej solidarności – czytamy w Katechizmie Kościoła katolickiego (por. nr 2296).

Dla wielu ludzi pojawiła się realna nadzieja, wypracowana przez postęp medycyny, na przedłużenie własnego życia. Potrzebna jest jeszcze szeroka akceptacja ze strony społeczeństwa. Osoby wierzące uświadamiają sobie dzisiaj, że stają przed nowymi możliwościami czynienia dobra, również w nowej zupełnie i niespotykanej dotąd formie. A jest to przecież dobro, które przekracza granice życia poszczególnych ludzi, stając się dobrem niezastąpionym, ratującym życie kogoś innego.

+ ks. Biskup Adam Dyczkowski  22.01.2006

KOMETARZE

Brak komentarzy
Projektowanie stron SSI