Nagroda im. Brajana Chlebowskiego

Wersja do wydruku   
„Nagroda im. Brajana Chlebowskiego” za wybitne osiągnięcia na rzecz popularyzacji idei transplantacji narządów oraz propagowania dawstwa organów do przeszczepień zostanie, po raz pierwszy , przyznana w listopadzie 2006 r., podczas uroczystej gali w Warszawie.
P>Nagroda im. Brajana Chlebowskiego przyznawana będzie w trzech kategoriach:

  • Transplantolog, przedstawiciel służby zdrowia (lekarz, pielęgniarka),
  • Dziennikarz, społecznik lub wolontariusz,
  • Osoba duchowna.

Nagrodzony laureat powinien dawać innym przykład jak w społeczeństwie polskim wytyczać nowe drogi mające na celu przełamywanie barier i uprzedzeń wobec transplantacji.

Nagrodę przyznaje powołana w tym celu Kapituła, która składa się z członków stałych i laureatów Nagrody z lat poprzednich.

Nagrodę stanowi statuetka i okolicznościowy dyplom.

Laureatów Nagrody, z grona osób nominowanych, wyłania Kapituła na dwóch swoich naradach , z których jedna rada może odbywać się korespondencyjnie wyłaniając nominowanych kandydatów do każdej z kategorii. Ostatnia narada z bezpośrednim udziałem członków Kapituły wyłania po jednym laureacie w każdej z kategorii.

Pisemne zgłoszenia kandydatów do Nagrody mogą nadsyłać organizacje pacjentów, szpitale i inne placówki służby zdrowia, redakcje, parafie i organizacje kościelne, organizacje pozarządowe, a także jednostki administracji publicznej, na adres: Stowarzyszenie „Życie po przeszczepie” Zarząd Główny, ul. Łąkowa 8, 66-440 Skwierzyna

Uzasadnienie winno być zawarte maksymalnie na dwóch kartkach maszynopisu. Wzór zgłoszenia umieszczony zostanie na stronie internetowej www.przeszczep.pl oraz podany zostanie do publicznej wiadomości. Stanowi także załącznik regulaminu Nagrody.

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń do pierwszej edycji Nagrody im. Brajana Chlebowskiego mija 31 maja 2006 roku.

KOMETARZE

Brak komentarzy
Projektowanie stron SSI