„Jeśli mogę – pomogę” – akcja w Białymstoku

Wersja do wydruku   

Od marca 2010r. Środowiskowy Hufiec Pracy w Białymstoku realizuje inicjatywę młodzieżową „Jeśli mogę – pomogę”. Głównymi inicjatorami przedsięwzięcia były dziewczęta z dwóch drugich klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej z Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 w Białymstoku: Monika Jakiel, Emilia Chilińska, Izabela Juszczyk oraz Marta Jaromińska.

Inicjatywę rozpoczęliśmy od nawiązania współpracy ze Stowarzyszeniem „Życie po przeszczepie”, skąd otrzymaliśmy materiały i ulotki poświęcone transplantologii oraz druki oświadczeń woli oddania organów po śmierci.


Młodzież rozpoczęła akcję od przedstawienia informacji dających podstawy do świadomego wyboru: akceptacji lub sprzeciwu wobec deklaracji oświadczenia woli oddania organów po śmierci w najbliższym otoczeniu, czyli podczas godzin wychowawczych w klasach swoich kolegów i koleżanek. Temat transplantacji poruszyliśmy w sześciu klasach Zasadniczej Szkoły Zawodowej, tj. w Ia, Ib, IIa, IIb, IIIa i IIIb. Uczestnicy bardzo pozytywnie reagowali na informacje przekazywane przez swoje koleżanki oraz bardzo chętnie deklarowali chęć otrzymania i podpisania oświadczenia woli. Wszyscy będący „na TAK” wobec transplantacji zaznaczyli swoją chęć oddania organów na dużym plakacie samodzielnie wykonanym przez realizatorów inicjatywy.

Temat transplantacji młodzież przedstawiła również wśród swoich nauczycieli w szkole podczas Rady Pedagogicznej. Nauczyciele również bardzo przychylnie odnieśli się do danego tematu i bardzo chętnie zadeklarowali chęć przekazania swoich organów, co zaznaczyli na plakacie.

Naszą akcję przeprowadziliśmy także wśród pracowników biura Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Białymstoku. Tam również temat transplantacji został przyjęty bardzo pozytywnie.

Inicjatywa „Jeśli mogę – pomogę” zyskała bardzo duży oddźwięk w naszym otoczeniu. Uczestnicy nie zaprzestali jednak dalszej realizacji swojej akcji. Nadal będą ją kontynuować wśród swoich rodzin, przyjaciół i znajomych.

Sporządził: wychowawca ŚHP – Dorota Engman

 

KOMETARZE

Brak komentarzy
Projektowanie stron SSI