Zgadzasz się oddać nerkę, pierwszy dostaniesz wątrobę

Wersja do wydruku   

Izrael będzie pierwszym państwem na świecie, w którym potencjalni dawcy organów i ich rodziny będą mieli pierwszeństwo na liście oczekujących na przeszczep, jeśli sami znajdą się w potrzebie. Rząd izraelski chce w ten sposób zachęcić ludzi, żeby zgadzali się oddawać swoje organy po śmierci. Izraelczycy są niezbyt dobrze nastawieni do przeszczepów -tylko jeden na dziesięciu obywateli tego kraju podpisał zgodę na oddanie organów, podczas gdy np. w Wielkiej Brytanii proporcja ta wynosi jeden do czterech. W Izraelu przeprowadza się więc ok. 25 operacji przeszczepu wątroby rocznie, a np. w Szwecji (podobna liczba mieszkańców) - 143


Nowe przepisy, które wejdą w życie 1 stycznia 2010r., to wynik długich dyskusji naukowców, lekarzy, etyków i filozofów ze specjalnego zespołu powołanego w 2006 r. przez Izraelską Narodową Radę Transplantacji.  

Naukowcy i filozofowie rekomendowali, by każdy, kto zgadza się na pobranie własnych organów w przypadku śmierci, był priorytetowo potraktowany w sytuacji, kiedy sam będzie potrzebował przeszczepu nerki, wątroby czy płuca. Podobne pierwszeństwo powinno się dać tym osobom z listy oczekujących na przeszczepy, których najbliżsi byli po śmierci dawcami organów. Dodatkową zachętą dla potencjalnych dawców ma być to, że preferencjami przy przeszczepach zostanie objęta także ich najbliższa rodzina (rodzice, dzieci, rodzeństwo i partner). -Nowe prawo nagradza tych, którzy chcą pomagać innym -mówi jeden z jego adwokatów prof. Jacob Lavee z Centrum Medycznego Szeba w Izraelu. Przeciwnicy nowego prawa krytykują je, bo przy przyznawaniu organów będą brane pod uwagę inne kryteria niż medyczne. -Ważne, by organy były dostępne dla tych, którzy ich najbardziej potrzebują -mówi BBC Mubeen Bhutta z British Heart Foundation. Od tej pory w Izraelu będzie tak, że jeśli dwie osoby potrzebują np. wątroby, przy czym jedna natychmiast, a druga może poczekać, bezwzględne pierwszeństwo ma przypadek nagły. Ale jeśli są dwa nagłe przypadki, a tylko jedna wątroba, dostanie ją ten, który kiedyś zgodził się być dawcą organów.

Źródło: Gazeta Wyborcza

KOMETARZE

Brak komentarzy
Projektowanie stron SSI