Lubuska współpraca na rzecz transplantacji

Wersja do wydruku   
- Musimy starać się uzyskać wsparcie społeczne dla transplantologii. Potrzebne są działania systemowe i specjalistyczna kadra – powiedziała wicemarszałek Elżbieta Polak podczas uroczystości podpisania regionalnego Listu Intencyjnego „Partnerstwo dla transplantologii w województwie lubuskim”. Spotkanie odbyło się 10.06.2010 r. w Muzeum Ziemi Lubuskiej.

Stanowisko Kościoła Katolickiego w sprawie transplantacji można znaleźć w katechiźmie. Podczas spotkania wspominał o nim Biskup Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej Stefan Regmunt.  – Transplantologia jest dobra moralnie, ale są pewne warunki. Jednym z nim jest zgoda dawcy, albo rodziny. Nie można dopuszczać się przymusu – powiedział.

O tym, że ilość przeszczepów zależy od nas przekonywał dr Wojciech Rowiński ze Stowarzyszenia Polska Unia Medycyny Pracy. – Narząd jest darem społeczeństwa i nie należy go zmarnować – powiedział i dodał, że specjaliści muszą starać się zwiększać aktywność transplantacji wśród obywateli. Swoją pomoc w edukacji zadeklarował m.in. Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. Czesław Osękowski. Zapewnił, że rolą uczelni jest kształtowanie wśród młodych ludzi aktywności i pozytywnych wzorców.

Po przemówieniach zaproszonych gości, podpisany został regionalny List Intencyjny tworzący koalicję podmiotów współpracujących przy rozwoju projektu „Partnerstwo dla transplantologii w województwie lubuskim”. Jest on odpowiedzią na program Polskiej Unii Medycyny Transplantacyjnej zainicjowany w lutym 2009 roku. Jego celem jest uzyskanie społecznego poparcia dla idei dawstwa narządów, a także zwiększenie liczby przeszczepów poprzez utworzenie stanowisk koordynatorów transplantacyjnych w szpitalach.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Uchwałą z dnia 13 czerwca 2008 r. zaakceptował transplantację jako metodę leczenia. W preambule tej uchwały Marszałek Sejmu - Bronisław Komorowski stwierdza: „Biorąc pod uwagę, że przeszczepianie narządów wykonywane jest w Polsce od ponad 40 lat, a polscy transplantolodzy należą do światowej czołówki w tej dziedzinie, i że jest to potrzebna, skuteczna i bezpieczna metoda leczenia stanowiąca dla wielu pacjentów jedyną szansę przedłużenia życia, Sejm zwraca się do społeczeństwa o powszechną akceptację tej metody leczenia. Jednocześnie apelujemy do władz rządowych i samorządowych wszystkich szczebli o wsparcie moralne i pomoc materialną we wszelkich akcjach o charakterze edukacyjnym w zakresie przeszczepiania narządów, komórek, tkanek i szpiku.”

KOMETARZE

Brak komentarzy
Projektowanie stron SSI