Transplantacja - jestem na tak . Lubuskie

Wersja do wydruku   

23.06.2010 r. w urzędzie marszałkowskim w Zielonej Górze wicemarszałek Elżbieta Polak gościła Krzysztofa Pijarowskiego - Prezesa Stowarzyszenia „Życie po przeszczepie”. Podczas spotkania złożone zostały podpisy pod Listem Intencyjnym „Partnerstwo dla transplantacji w województwie lubuskim”.


Spotkanie było okazją do omówienie dalszej współpracy w zakresie działań na rzecz transplantologii w regionie. Poruszona została kwestia popularyzacji idei dawstwa oraz zmiany negatywnego nastawienia społeczeństwa i mediów, bez pomocy których trudniej przełamywać stereotypy. Omówiona została obecna sytuacja pobrań narządów w województwie lubuskim, cele i zadania członków porozumienia oraz sytuacja szkoleniowa wśród personelu medycznego.

Krzysztof Pijarowski przedstawił pomysł, który zakłada zainicjowanie programu edukacyjnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pt. „Transplantacja jestem na Tak. Przyłącz się do Nas”. Jest on z powodzeniem jest realizowany w innych województwach w Polsce. Ma na celu zmobilizowanie uczniów i nauczycieli do przekazywania wiedzy na temat dawstwa i transplantacji tkanek i narządów, a także dystrybucję „oświadczeń woli”. Zaproponowano dwutorowe koordynowanie pracy z młodzieżą: przez współpracę z Lubuskim Kuratorem Oświaty oraz z organami założycielskimi, jakimi są starostwa powiatowe dla szkół zawodowych. Pomysł wdrożenia programu zostanie przedstawiony na najbliższym spotkaniu koordynatorów powołanych w ramach struktur organizacyjnych stron, które podpisały list intencyjny w sprawie „Partnerstwa dla transplantacji w województwie lubuskim”.

 

KOMETARZE

Brak komentarzy
Projektowanie stron SSI