XI Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia "Życie po przeszczepie"

Wersja do wydruku   

Dnia 4 września b.r., w Poznaniu, odbyło się XI Walne Zgromadzenie Członków "Życie po przeszczepie", na którym wybrano m.in. nowe władze Zarządu Głównego oraz Komisję Rewizyjną.


XI Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Życie po przeszczepie”, na posiedzeniu w dniu 04 września 2010, w głosowaniu tajnym, do Zarządu Stowarzyszenia „Życie po przeszczepie” wybrano następujących członków stowarzyszenia:

  1. EMILIAN PILCH
  2. EUGENIUSZ RYDEL
  3. IZABELA ŁUKOWIAK
  4. ADRIANA SZKLARZ
  5. KRZYSZTOF PABISIAK
  6. TERESA BULA

Nowo wybrany Zarząd Stowarzyszenia, rozdzielił funkcje następująco:

PREZES: Adriana Szklarz

V-CE PREZES: Krzysztof Pabisiak

SEKRETARZ: Izabela Łukowiak

SKARBNIK: Teresa Bula

CZŁONEK ZARZĄDU: Emilian Pilch

CZŁONEK ZARZĄDU: Eugeniusz Rydel

.

.

XI Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Życie po przeszczepie”, na posiedzeniu w dniu 04 września 2010, w głosowaniu tajnym, do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia  „Życie po przeszczepie” wybrano następujących członków stowarzyszenia:

  1. MARIUSZ PÓŁROLNICZAK
  2. MONIKA SIEKIERKA
  3. ZBIGNIEW MICHAŁOWSKI

Nowo wybrana Komisja Rewizyjna, rozdzieliła funkcje następująco:

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI: Zbigniew Michałowski

CZŁONEK KOMISJI REWIZYJNEJ: Mariusz Półrolniczak

CZŁONEK KOMISJI REWIZYJNEJ: Monika Siekierka.

 

Raz jeszcze dziekujemy wszystkim członkom, którzy przybyli na Walne Zgromadzenie.

.

Szczególne podziękowania nowy Zarząd składa Panu Krzysztofowi Pijarowskiemu, Pani Mgdalenie Sroczyńskiej-Kożuchowskiej  oraz Pani prof. Marcie Syczewskiej za szczególną budowę naszego Stowarzyszenia. Ich wielka praca dla nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej będzie mocnym wzorem.

KOMETARZE

Brak komentarzy
Projektowanie stron SSI