Transplantacja i „Świat na Tak”.

Wersja do wydruku   

18 września, na zaproszenie Pana Wiesława Wołyńca z Fundacji ”Świat na Tak”, mieliśmy okazję nasze stowarzyszenie młodym ludziom – wolontariuszom z całej Polski, którzy potrafią „przenosić góry”, „poruszać serca i umysły”, którzy chcą pomagać, tym, którzy tej pomocy najbardziej oczekują.


Podczas kolejnej już Kapituły Fundacji „Świat na Tak”, zostaliśmy zaproszeni do przedstawienia idei naszej działalności, młodym wolontariuszom, poszukującym nowych wyzwań. Transplantacja – jest pojęciem dla wielu obcym, wręcz trudnym. Tę sytuację wraz z młodymi ludźmi będziemy wspólnie zmieniać poprzez różnorodne działania edukacyjno-informacyjne, mające na celu uświadomienie polskiego społeczeństwa co do istoty transplantacji, jako nowoczesnej metody leczenia ludzi chorych z ciężką niewydolnością narządową. W Polsce pond 70% osób deklaruje przekazanie narządów po swojej śmierci do przeszczepu w celu ratowania życia innych osób, niestety w życiu wygląda to zupełnie inaczej, co świadczy o braku rozmów w gronie swoich bliskich o tak trudnym temacie. Dlatego też, wraz z wolontariuszami Fundacji „Świat na Tak”, będziemy wywoływać te rozmowy i uświadamiać nasze społeczeństwo, rozwiewając wszelkie wątpliwości. Tylko wspólne działania nawet kilku zdeterminowanych wolontariuszy na pewno wpłyną w pośredni sposób na ratowanie życia innych ludzi, tych nam nieznanych, ale również być może tych z naszego grona. Więc piękne motto Fundacji „Świat na Tak”: „Wystarczy niewielu, by zmienić wiele” niech przyświeca i naszym wspólnym działaniom!

 

Więc raz jeszcze serdecznie zapraszam do współpracy chętnych wolontariuszy.

 

Kontakt:

Adriana Szklarz

tel. 601 780 620 lub 512 428 040

e-mail: adriana_sz@op.pl

 

KOMETARZE

Brak komentarzy
Projektowanie stron SSI