A my dalej szkolimy!

Wersja do wydruku   
„Serca nie rosną na drzewach” to hasło kolejnego spotkania w ramach programu edukacyjnego „Transplantacja? Jestem na TAK”, jakie odbyło się już po raz trzeci 27 września w Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Śląskich w Bieruniu Starym.  Szkoła bowiem już od kilku lat intensywnie włącza się w promowanie działań służących pogłębianiu wiedzy w zakresie transplantologii. Inicjatorką tych spotkań jest pani profesor Aleksandra Stachoń - nauczyciel biologii.
W ramach współpracy z Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach i Stowarzyszeniem „Życie po przeszczepie” uczniowie klas trzecich mieli okazję wysłuchać wykładu o medycznych uwarunkowaniach przeszczepu, sposobie ich wykonywania, szansach, jakie one niosą. Część tą od wielu lat z powodzeniem prowadzi absolwent bieruńskiego liceum od tego roku również Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach Adrian Kowalik. W tym roku towarzyszyła mu studentka V roku medycyny pani Karolina Kołodziejczyk. Drugą część prelekcji wypełniła prawdziwa historia osoby, która na własnej skórze przeżyła tragedię z wyrokiem śmierci w tle. Pani Teresa Bula goszcząca w liceum już po raz trzeci opowiedziała najbardziej intymny etap swego życia a raczej walki o życie i swych ponownych narodzin po przeszczepie wątroby..  Takie akcje pozwalają się cieszyć z faktu, że już 90% społeczeństwa polskiego popiera idee przeszczepów a 78% deklaruje gotowość oddania narządów (na podst. komunikatu z badania CBOS 2007). Potwierdzeniem tych badań zdają się być w szkole znikające deklaracje tzw. Oświadczenia woli, które uczniowie nie zabierają często tylko dla siebie ale i dla swych rodziców lub rodzeństwa.

KOMETARZE

Brak komentarzy
Projektowanie stron SSI