V Konferencja "Bezcenny dar" - Transplantacja i Krwiodawstwo.

Wersja do wydruku   
26.10.2010 roku, nasze Stowarzysznie uczestniczyło aktywnie w V Konferecji "Bezcenny dar"- Transplantacja i Krwiodawstwo, skierowanej do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów Uniwerystetu Zielonogórskiego, zorganizowanej na tymże Uniwersytecie przez PCK.

Do młodzieży zwracali się z następującą tematyką, reprezentanci różnych środowisk:

1. dr Bartosz Kudliński, Szpital Wojewódzki w Zielonej Górze wykład: Człowiek, który oddaje narząd

2. red. Krzysztof Pijarowski, Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej, wykład: Społeczne i prawne aspekty transplantacji

3. OFM Michał Staszak, wykład: Stanowisko Kościoła Katolickiego wobec transplantacji

4. dr Joanna Dudek, Instytut Filozofii, Uniwersytet Zielonogórski, wykład: Transplantacja – rozważania etyczne

5. Bogumiła Burda, Ogólnopolskie Stowarzyszenia „NERKA” Zielona Góra, wykład: Integracja osób po przeszczepie

6. mgr Tatiana Sawicka, Szpital Wojewódzki w Zielonej Górze, wykład: Psychologiczny portret dawcy i biorcy

7. Krzysztof Machajek, Stowarzyszenie Transplantacji Serca Koło "Zabrze", wykład: Czas oczekiwania na przeszczep

8. Adriana Szklarz, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Życie Po Przeszczepie, wykład: Życie codzienne po przeszczepie

9. Krzysztof Piwowarczyk, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze, wykład: Oddaję krew to mój sposób na życie

Tematyka transplantacji, choć dla wielu osób jest trudnym do podjęcia rozmów tematem, wśród uczestników cieszyła  się  dużym zainteresowaniem. Oswidczenia Woli, deklarujące chęć przekazania narządów do przeszczepu po swojej śmierci w celu ratowania życia innych osób, były przez młodzież chętnie pobierane i wypełniane, co potwierdza tylko i wyłącznie ich otwartość, i zrozumienie dla tak ważnych spraw. Im więcej będziemy mówić o transplantacji w każdym środowisku, tym szybciej nasze społeczeństwo będzie w większym procencie uświadomione, a transplantacja, która znajdzie coraz to większe zrozumienie jako metoda leczenia, będzie tą formą, w której biorca, będzie miał pewność na leczenie tąże metodą.

Foto: Staszek Majchrzak - DZIĘKUJEMY!

KOMETARZE

Brak komentarzy
Projektowanie stron SSI