Program edukacyjny ruszył w woj.lubuskim!

Wersja do wydruku   

,,Transplantacja jestem na TAK” - pod takim hasłem 10 listopada b.r., Stowarzyszenie „Życie po przeszczepie” rozpoczęto realizację  programu edukacyjnego na temat pobierania i przeszczepiania narządów, i tkanek, programu wdrażanego do lubuskich szkół ponadgimnazjalnych.

Program, rozpoczęło szkolenie skierowane do nauczycieli woj.lubuskiego, przeprowadzone przy współ organizacji Urzędu Wojewódzkiego, Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego naszego województwa oraz Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. Program wyjaśnia podstawowe pojęcia związane z transplantacją, pozwala uzyskać podstawową wiedzę na jej temat, a przede wszystkim pozwala odpowiedzieć na pytanie, niczego nie narzucając: czy jest się na TAK dla transplantacji oraz pozwala podjąć decyzję co do przekazania narządów do przeszczepu po swojej śmierci lub zgłoszenia swojego sprzeciwu w Centralnym Rejestrze Sprzeciwów w „Poltransplancie”. Program przedstawia propozycje przeprowadzenia lekcji w ramach: godziny wychowawczej, religii, biologii, języka polskiego. Połączenie wysiłku nauczycieli wymienionych wyżej przedmiotów pozwoli na usystematyzowanie wiedzy na ten temat.


Szkolenie przeprowadzali jako przedstawiciel Kościoła – ks.Grzegorz Kniaź, koordynator transplantacyjny – dr Krzysztof Pabisiak oraz Adriana Szklarz Prezes Stowarzyszenia „Życie po przeszczepie”. W szkoleniu wzięło udział 50 nauczycieli z kilkudziesięciu szkół ponadgimnazjalnych woj.lubuskiego, którzy to w najbliższym czasie program ten będą wdrażać w swoich szkołach, trafiając do setek młodych ludzi, a także ich najbliższych z uwagi choćby na fakt, iż program zawiera również list skierowany do rodziców o podjęciu tejże istotnej tematyki.

Dlaczego ważna jest edukacja na temat dawstwa narządów i tkanek oraz czemu służy przeszczepianie narządów ? Ze społecznego punktu widzenia najistotniejsze jest by każdy obywatel miał możliwość wyrażenia świadomej deklaracji na temat oddania swoich narządów i tkanek po śmierci. Wiedza na ten temat pozwoli na obiektywne spojrzenie na sprawę. Pamiętajmy, możemy być dawcą ... ale możemy również stanąć po drugiej stronie jako osoba oczekująca pomocy – biorca

KOMETARZE

Brak komentarzy
Projektowanie stron SSI