Turek też mówi TAK dla transplantacji!

Wersja do wydruku   
27 października 2010 r. odbyła się prelekcja na temat transplantacji, w której uczestniczyli uczniowie Zespółu Szkół Technicznych przy ul. Milewskiego 3B w miejcowości Turek. Pomysłodawczynią i organizatorem spotkania była pani Marta Mielcarska {nauczycielka matematyki} która zaprosiła do Zespołu szkół Pana Pawła Tarnowskiego – wolotariusza i koordynatora Stowarzyszenia "Życie po przeszczepie".

Wspotkaniu uczestniczyły dwie klasy Technikum Ekonomicznego: 4TA i 4TK; trzy klasy informatyczne : 3TI, 4TI, 4TN oraz dwie klasy Technikum Organizacji Usług Gastronomicznych 2TOi3TG. W pierwszej części spotkania wyświetlone zostały filmy przedstawiające historę pana Pawła Tarnowskiego przed i zaraz po przeszczepie wątroby nagrane przez telewizję.Filmy te zrobiły szczególne wrażenie na uczniach, uświadamiając im jak ważny jest to problem i pokazały że na przykładzie pana Pawła, że życie bywa przewrotne a dobro powraca ze zdwojoną siłą.

Uczniowie przed prezentacją filmów wypełnili ankietę na temat Transplantacji Narządów.

Osoby, które zamierzają przygotować scenariusze zajęć na godzinę wychowawczą na temat transplantacji i wypełnienie ankiety na temat transplantacji po naszym spotkaniu to : p.Agata Buchali i p.Witold Jasiak. W spotkaniu uczestniczył Ksiądz Dariusz Horbiński. Wszystkie te osoby pomagały i brały aktywny udział w przygotowaniach do tego spotkania.

Następnym punktem programu była prezentacja multimedialna zatytułowana "Transplantacja - jestem na tak!". Zostały przedstawione w niej m. in. kolejne etapy procesu związanego z przeszczepem narządów i szczegóły dotyczące tej idei. Po przezentacji multimedialnej uczniowie rozmawiali z p. Pawłem. Dodatkowo po prelekcji p.Paweł Tarnowski został zaproszony do jednej z klas na pogawędkę na temat transplantacji.

Program edukacyjny miał na celu nie tylko przekazanie podstawowych wiadomości na temat transplantacji narządów i tkanek ale przede wszystkim na zachęceniu młodych ludzi do podejmowania świadomej decyzji. Każdy z nich otrzymał "Oświadczenie woli", w którym można będzie wyrazić pośmiertną decyzję oddania narządów do przeszczepu. Dzięki takiej zgodzie będziemy mogli przekazać szczególny dar osobie oczekującej na nowe życie.

„Bardzo serdecznie zostałem przyjęty wraz z moją żoną w Zespole Szkół Mechanicznych”

Paweł Tarnowski

KOMETARZE

Brak komentarzy
Projektowanie stron SSI