Wakacje czy dla wszystkich ???

Wersja do wydruku   

 

Kiedy niepełnosprawnemu przysługuje dodatkowy urlop?

Prawo do dodatkowego urlopu przysługuje pracownikowi od dnia, w którym został wliczony do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.


W myśl art. 19 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do dodatkowego urlopu wypoczynkowego (w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym) jest uprawniona osoba zaliczona do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Prawo do pierwszego takiego urlopu (w pełnym wymiarze) przysługuje po przepracowaniu roku po dniu zaliczenia do jednego z tych stopni niepełnosprawności. Natomiast prawo do kolejnych dodatkowych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym. Dodatkowy urlop z tytułu niepełnosprawności zwiększa wymiar podstawowego urlopu wypoczynkowego (wynoszącego, w zależności od ogólnego stażu pracy: 20 lub 26 dni).  1 czerwca 2011 r. wszedł w życie art. 20c ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zgodnie z którym uprawnienia pracownicze określone w rozdziale 4 tej ustawy przysługują niepełnosprawnemu pracownikowi odpowiednio od dnia, od którego został on wliczony do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych. W przypadku przedstawienia danemu pracodawcy przez pracownika pierwszego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność, do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych wlicza się go od dnia przedłożenia tego orzeczenia. Więcej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 29 czerwca 2011 r.

Dziennik Gazeta Prawna (2011-06-29), autor: Anna Puszkarska

KOMETARZE

Brak komentarzy
Projektowanie stron SSI