List do Rzecznika Praw Obywatelskich

Wersja do wydruku   

Zarząd naszego stowarzyszenia, realizując postulat Walnego Zgromadzenia, przygotował i wysłał do Rzecznika Praw Obywatelskich list z prośbą o podjęcie interwencji w sprawie ustawy regulującej ceny leków, Zarząd poparł także list przygotowany przez Fundację Transplantacja O.K.! dotyczący również powyższej ustawy zmieniającej ceny naszych leków oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia zaostrzającego kary dla lekarzy za formalne błędy w
dokumentacji.


Zarząd stowarzyszenia w składzie: Eugeniusz Rydel, prof. Marta Wawrzynowicz-Syczewska, Emil Pilch i Arkadiusz Bojarun, na spotkaniu w dniu 26 października podjął uchwały w sprawie wystosowania listu do Rzecznika Praw Obywatelskich (list w formacie PDF do ściągnięcia), podpisania listu Fundacji Transplantacja O.K.! do Ministra Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia (list w formacie PDF do ściągnięcia) oraz upoważnienia prezesa stowarzyszenia do udzielania pełnomocnictw do reprezentowania stowarzyszenia w regionach.

Zarząd spotkał się w Szczecinie w nowym biurze stowarzyszenia przy ul. Broniewskiego 2 (pełny adres: ul. Broniewskiego 2, 71-460 Szczecin). Nową lokalizację biura stowarzyszenia zawdzięczamy dyrekcji Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie, który bezpłatnie
udostępnił nam pomieszczenie w hotelu pielęgniarek.

AB

KOMETARZE

Brak komentarzy
Projektowanie stron SSI