Przekaż nam 1% swojego podatku!

Wersja do wydruku   

Wystarczy wypełnić trzy rubryki, a urząd skarbowy przekaże naszemu stowarzyszeniu 1% podatku osoby rozliczającej się. To nic nie kosztuje, a pomoże naszemu stowarzyszeniu w prowadzeniu naszych dzialań - promocji transplantologii, dawstwa organów po śmierci oraz obrony spraw pacjentów po przeszczepieniach.


Zgodnie z obowiązującymi od 1 stycznia 2007 roku zapisami art.45 ust. 5c-5g ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz.176 z późniejszymi zmianami) oraz art. 21 ust. 3a-3d ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 144,poz.930 z póź.zm.) urzedy skarbowe zostały zobowiązane do przekazywania na wniosek podatnika kwoty 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP).

WNIOSEK: Przygotowując swoje zeznanie podatkowe wystarczy określić organizację pożytku publicznego i wskazać urzędowi podatkowemu na druku PIT że ma dokonać na jej konto przelewu 1 %.

Zwracamy się z prośbą o wskazanie

Stowarzyszenia "Życie po przeszczepie" adres: ul.Przemysłowa 14-15, 66-400 Gorzów Wlkp

KRS 0000009505

KOMETARZE

Brak komentarzy
Projektowanie stron SSI