Stowarzyszenie Życie po przeszczepie przystąpiło do Koalicji Hepatologicznej

Wersja do wydruku   

Pięć organizacji pacjentów skupiających osoby z wirusowymi chorobami wątroby utworzyło Koalicję Hepatologiczną, aby skutecznie walczyć o poprawę dostępu do nowoczesnych terapii i poszanowanie praw pacjenta. Porozumienie o współpracy zostało podpisane 13 maja 2012 r., w Częstochowie, podczas X Ogólnopolskiego Zjazdu Organizacji Pozarządowych działających na rzecz osób ze schorzeniami wątroby.


Nowopowstałą Koalicję Hepatologiczną tworzą następujące organizacje pozarządowe pacjentów:

           Fundacja "Gwiazda Nadziei"

Fundacja Osób po Przeszczepieniu Wątroby „Transplantacja OK.!”
Stowarzyszenie Pomocy Chorym Dzieciom „Liver”
Stowarzyszenie Pomocy Pacjentom ze Schorzeniami Wątroby na Tle Wirusowym „SOS WZW”
Stowarzyszenie „Życie po Przeszczepie”
- współuczestniczenie w kreowaniu polityki zdrowotnej w Polsce w zakresie diagnostyki i leczenia chorób wątroby, szczególnie HCV i HBV;
- reprezentacja interesów pacjentów oraz organizacji pacjentów w kontaktach z instytucjami publicznymi;
- wszechstronne wspieranie i współpraca z organizacjami pacjentów skupionych wokół chorób wątroby;
- wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w celu poprawy efektywności działania poszczególnych organizacji i Koalicji.

W pierwszej kolejności Koalicja będzie zabiegać o zmianę sytuacji pacjentów zakażonych HCV (wirusowe zapalenie wątroby typu C). Koalicja Hepatologiczna stawia sobie za cel poprawę wyników leczenia chorych z HCV, zwiększenie wykrywalności zakaźnych chorób wątroby, oraz wydłużenie czasu przeżycia chorych w Polsce, dzięki wdrożeniu najnowszych standardów diagnostyki i leczenia.
Koalicja zamierza aktywnie współuczestniczyć w kreowaniu polityki zdrowotnej w Polsce w zakresie diagnostyki i leczenia wirusowych chorób wątroby oraz reprezentować interesy pacjentów w kontaktach z instytucjami publicznymi.
Zadania Koalicji Hepatologicznej
Koalicja Hepatologiczna wychodzi z inicjatywą połączenia sił i kapitału intelektualnego różnych grup i środowisk na rzecz poprawy sytuacji osób dotkniętych HCV. Jest otwarta na współpracę z innych organizacjami i instytucjami.
Organizacje pacjentów zjednoczone w Koalicji Hepatologicznej będą aktywnie zabiegać o poprawę sytuacji pacjentów w nadziei na uzyskanie pełnego wyleczenia Dla rozwiązania tych spraw Koalicja widzi potrzebę stworzenia i wprowadzenia rozwiązań systemowych takich jak Narodowy Program Zapobiegania i Zwalczania HCV na wzór programów obowiązujących w innych obszarach terapeutycznych.
Dodatkowo, Koalicja będzie dążyć do rozwiązania kluczowej sprawy z punktu widzenia bezpieczeństwa epidemiologicznego naszego kraju jaką jest zwiększenie wykrywalności osób zakażonych HCV. Z ponad 700 tysięcy Polaków zakażonych wzw typu C, aż 95% nie jest tego świadoma i nieświadomie może zarażać innych, w tym przede wszystkich swoich najbliższych!

W podpisanym Porozumieniu o współpracy koalicjanci wyznaczyli sobie następujące cele:
          Fundacja „Gwiazda Nadziei”

KOMETARZE

Brak komentarzy
Projektowanie stron SSI