Prof. Wojciech Rowiński in memoriam

Wersja do wydruku   

Odszedł Wielki Człowiek, Pionier i Orędownik Idei Transplantacji w Polsce. 

Dzięki jego determinacji i pasji pacjenci w Polsce mają dostęp do medycyny transplantacyjnej na poziomie nie ustępującym standardom krajów zachodnich.  

Panie Profesorze zostanie Pan w naszej pamięci!


 

Prof. Wojciech Rowiński należał do grona najwybitniejszych transplantologów w Polsce. 
Wychowanek prof. Nielubowicza. Uczestniczył przy pierwszej transplantacji nerki w Polsce w 1966 roku.
Wieloletni Kierownik Kliniki Chirurgii Transplantacyjnej Instytutu  Transplantologii w Warszawie.  Nauczyciel kilku  pokoleń polskich transplantologów. Reprezentował Polskę i jej osiągniecia za granicą.  Brał udział w pracach komisji do spraw transplantacji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) był prezydentem  Europejskiego Towarzystwa Przeszczepiania Narządów. 
Przez wiele lat pełnił funkcję  specjalisty krajowego w dziedzinie transplantologii. Dzięki  zaangażowaniu  Profesora stworzony przez niego program „Partnerstwo dla Transplantacji” w wymierny sposób poprawił świadomość  Polaków na temat transplantologii oraz możliwości pobierania narządów do transplantacji w Polsce. 

 

Prof. Wojciech Rowiński należał do grona najwybitniejszych transplantologów w Polsce. 

Wychowanek prof. Nielubowicza. Uczestniczył przy pierwszej transplantacji nerki w Polsce w 1966 roku. Wieloletni Kierownik Kliniki Chirurgii Transplantacyjnej Instytutu  Transplantologii w Warszawie.  Nauczyciel kilku  pokoleń polskich transplantologów. Reprezentował Polskę i jej osiągniecia za granicą.  Brał udział w pracach komisji do spraw transplantacji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) był prezydentem  Europejskiego Towarzystwa Przeszczepiania Narządów. Przez wiele lat pełnił funkcję  specjalisty krajowego w dziedzinie transplantologii.

Dzięki  zaangażowaniu  Profesora stworzony przez niego program „Partnerstwo dla Transplantacji” w wymierny sposób poprawił świadomość  Polaków na temat transplantologii oraz możliwości pobierania narządów do transplantacji w Polsce. 

KOMETARZE

Brak komentarzy
Projektowanie stron SSI