DZIEŃ TRANSPLANTACJI 16.01.2015

Wersja do wydruku   

Spotkanie z tej okazji na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym zorganizowała Fundacja Osób po Przeszczepieniu Wątroby TRANSPLANTACJA O.K! pod patronatem JM rektora WUM prof. dr hab. n. med. Marka Krawczyka oraz Katedry Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Wątroby WUM.
Spotkanie prowadziła Prezes Fundacji dr Magdalena Kożuchowska. Prelekcje wygłosili: prof.prof. Roman Danielewicz, Andrzej Chmura, Irena Jankowska, Krawczyk, Pączek, doc. Krzysztof Dudek oraz Ryszard Kozłowski.


Z ciekawostek:
w roku 2015 czeka na przeszczepy różnych narządów ponad 1500 osób, a następne 1500 czeka na kwalifikację do przeszczepu,
w latach 1996-2014 przeszczepiono wątroby 3495 osobom / od dawców zmarłych i żywych/,
10 -letnia przeżywalność po przeszczepie wątroby w Polsce wynosi 67; nerek 77%, a nerek od żywego dawcy 92%; serca 47%. Przeżywalność w Polsce jest o około 20%  wyższa niż np. w Stanach Zjednoczonych z czego jesteśmy  bardzo  dumni.
22-23.01.2016 odbędą się obchody 60-lecia przeszczepów w Polsce, na które już otrzymaliśmy zaproszenie.
STOWARZYSZENIE ŻYCIE PO PRZESZCZEPIE na spotkaniu w WUM reprezentowała Maria Barbara  Sułkowska.

KOMETARZE

Brak komentarzy
Projektowanie stron SSI