Zaproszenie do Moskwy na konferencje transplantacyjną.

Wersja do wydruku   

Jak pamiętają uczestnicy naszego Zjazdu w Malborku , mieliśmy przyjemność gościć szefową organizacji transplantacyjnej z Obwodu Kaliningradzkiego / Rosja / kol. Halinę Gorecką. Halinka jest przedstawicielem organizacji moskiewskiej „Nefro-liga”To właśnie ta organizacja wystosowała zaproszenie dla Prezesa naszej organizacji do udziału w ich konferencji transplantacyjnej w Moskwie. Eugeniusz Rydel przedstawił po rosyjsku działalność naszej organizacji. Czym się zajmuje, jakie mamy osiągnięcia. Stronę rosyjską interesował temat edukacji transplantacyjnej w szkołach jak to się odbywa i jaki zakres obejmuje.


Relacja z konferencji:

Uczestnicy dyskutowali o promocji idei transplantacji i dawstwa.

28 listopada odbyło się seminarium na temat praktycznych aspektów promocji idei transplantacji i dawstwa narządów w nowoczesnym społeczeństwie. Problemami w tej dziedzinie oraz sukcesami i osiągnięciami dzielili się z uczestnikami, specjaliści z czterech krajów: Białorusi, Polski Rosji i Ukrainy. Eugene Devyatkin, jako koordynator transplantologiczny „Transplantacja? Jestem na tak.” opowiadał jak działa rosyjski projekt, z jakimi trudnościami spotykają się przy jego realizacji i co udało się osiągnąć w poprzednim roku. Niezbędnym narzędziem do promocji idei transplantacji, jest stworzenie strony internetowej z krótkimi i wnikającymi w pamięć adresami: donor4life.ru, profili na portalach społecznościowych takich jak facebook, Vkontakte, Twitter z regularnymi aktualizacjami.

Dla potrzeb akcji zostały przygotowane następujące materiały: ulotki, oświadczenia woli, wizytówki i plakaty o transplantacji oraz magnesy z symbolami projektu. W czerwcu 2015 r. z powodzeniem przeprowadzona została prezentacja transplantologiczna wśród lekarzy i specjalistów na Ogólnorosyjskim Kongresie Transplantacji w Moskwie. Zostały zapoczątkowane kontakty z głównymi, niezależnymi specjalistami ds. transplantacji z różnych regionów Federacji Rosyjskiej oraz osiągnięte porozumienie o przeprowadzeniu seminarium.

Pod koniec października wolontariusze zajmujący się organizacją konferencji, spotkali się na akcji społecznej: „Ludzie wśród ludzi” w Sankt Petersburgu. W ramach akcji „Transplantacja? Jestem na tak.” wolontariusze nie tylko rozprowadzali materiały informacyjne i gadżety z symboliką projektu, ale również przeprowadzili ekspresowy sondaż o transplantacji i dawstwie wśród studentów. W przyszłości projekt ma bć zorientowany na przeprowadzenie licznych akcji, szczególnie wśród młodzieży. Szereg regionalnych liderów „Nefro-Ligi” okazały zainteresowanie w przeprowadzeniu akcji związanych z propagowaniem transplantacji.

Rostislav Lavrinyuk, dyrektor białoruskiej instytucji społeczno-edukacyjnej „Międzynarodowe centrum dawstwa, dializ i transplantacji”, podzielił się osiągnięciami Białorusi w dziedzinie przeszczepiania organów i opowiedział o niektórych problemach. W Białorusi aktywnie rozwija się transplantacja. Liczba przeszczepionych organów przewyższa analogiczne wskaźniki większości europejskich krajów. Niestety, Rosja tutaj znacznie odstaje. Problemem, zresztą jak wszędzie jest deficyt organów, brak ukierunkowanych programów szkoleniowych dla profesjonalnych psychologów pracujących z krewnymi pacjentów.

Celem organizacji utworzonej w marcu tego roku, jest przyczynienie się do poprawy jakości życia ludzi w trakcie leczenia nerkozastępczego, pacjentów przed i po transplantacji, a także dawców organów i tkanek, członków ich rodzin przez okazanie im niezbędnej pomocy i wsparcia.

Natychmiastowy rozwój działalności organizacja zaczęła udziałem w 6 konkursie społecznych innowacji: „Social Weekend” i znalazła się w gronie 12 finalistów. Otrzymała niezbędne wsparcie na realizację kursów z zakresu psychologii kryzysowej dla lekarzy transplantologów. Młode stowarzyszenie ma w planach znacznie więcej.

Eugeniusz Rydel, prezes polskiego Stowarzyszenia „Życie po przeszczepie” opowiedział o działalności organizacji, zrzeszającej ludzi po przeszczepieniach wątroby i innych narządów, ich rodzin, lekarzy, a także miłośników idei transplantacji. Pomagała mu Halina Gorecka, która kilka lat temu brała udział w zjeździe polskiego stowarzyszenia.

Z wielkim zainteresowaniem uczestnicy konferencji zapoznali się z sukcesami programów edukacyjnych, mających na celu szerzenie świadomości o transplantacji w społeczeństwie. Tak więc na przestrzeni kilku lat w polskich szkołach organizowane są lekcje poświęcone transplantologii i przekazywaniu organów. W tym celu został utworzony specjalny program dla nauczycieli, przygotowujący ich do prowadzenia tego typu zajęć.

Dla podwyższenia wiedzy społeczeństwa nt. transplantacji, członkowie stowarzyszenia biorą udział w imprezach masowych. Największą z nich jest muzyczny festiwal „Przystanek Woodstock” odbywający się na zachodzie Polski. W poprzednim roku w imprezie tej udział wzięło 500 tys. ludzi. W okresie letnim w nadmorskich miastach przeprowadzane są akcje pod hasłem: „O czy można porozmawiać na plaży?”. Członkowie stowarzyszenia stawiają namioty, stoiska informacyjne, rozkładają broszurki prowadzą rozmowy o transplantacji, informują o możliwości wypełnienie „Oświadczenia woli”.

Przedstawiciel ukraińskiej organizacji non-profit pacjentów nefrologicznych „Nefro-Nadzieja” Tatjana Zaharowa, opowiedziała o trudnościach, z którymi stykają się pacjenci dializowani, czekający na przeszczep i będący już po transplantacji. Obecnie na Ukrainie występuje bardzo ciężka sytuacja w służbie zdrowia, szczególnie w dziedzinach transplantologii i dializoterapii.

Ozywiona dyskusja pokazała jak jest to ważny temat dla uczestników konferencji „Nefro-Ligi”. Ciekawe wnioski i doświadczenia kolegów w przeprowadzeniu imprez edukacyjnych, w przyszłości będą służyły do rozwoju tego typu projektów.

Współpraca, wymiana informacji i wsparcie w sieciach społecznościowych będzie nadal kontynuowane.

Źródło:http://nephroliga.ru/news/2213?clear_cache=Y

tłumaczenie: Paulina Wilk

więcej zdjęć http://www.przeszczep.pl/galeria_1681.htm

 

Relacja z konferencji:

Uczestnicy dyskutowali o promocji idei transplantacji i dawstwa.

28 listopada odbyło się seminarium na temat praktycznych aspektów promocji idei transplantacji i dawstwa narządów w nowoczesnym społeczeństwie. Problemami w tej dziedzinie oraz sukcesami i osiągnięciami dzielili się z uczestnikami, specjaliści z czterech krajów: Białorusi, Polski Rosji i Ukrainy. Eugene Devyatkin, jako koordynator transplantologiczny „Transplantacja? Jestem na tak.” opowiadał jak działa rosyjski projekt, z jakimi trudnościami spotykają się przy jego realizacji i co udało się osiągnąć w poprzednim roku. Niezbędnym narzędziem do promocji idei transplantacji, jest stworzenie strony internetowej z krótkimi i wnikającymi w pamięć adresami: donor4life.ru, profili na portalach społecznościowych takich jak facebook, Vkontakte, Twitter z regularnymi aktualizacjami.

Dla potrzeb akcji zostały przygotowane następujące materiały: ulotki, oświadczenia woli, wizytówki i plakaty o transplantacji oraz magnesy z symbolami projektu. W czerwcu 2015 r. z powodzeniem przeprowadzona została prezentacja transplantologiczna wśród lekarzy i specjalistów na Ogólnorosyjskim Kongresie Transplantacji w Moskwie. Zostały zapoczątkowane kontakty z głównymi, niezależnymi specjalistami ds. transplantacji z różnych regionów Federacji Rosyjskiej oraz osiągnięte porozumienie o przeprowadzeniu seminarium.

Pod koniec października wolontariusze zajmujący się organizacją konferencji, spotkali się na akcji społecznej: „Ludzie wśród ludzi” w Sankt Petersburgu. W ramach akcji „Transplantacja? Jestem na tak.” wolontariusze nie tylko rozprowadzali materiały informacyjne i gadżety z symboliką projektu, ale również przeprowadzili ekspresowy sondaż o transplantacji i dawstwie wśród studentów.

W przyszłości projekt ma bć zorientowany na przeprowadzenie licznych akcji, szczególnie wśród młodzieży. Szereg regionalnych liderów „Nefro-Ligi” okazały zainteresowanie w przeprowadzeniu akcji związanych z propagowaniem transplantacji.

Rostislav Lavrinyuk, dyrektor białoruskiej instytucji społeczno-edukacyjnej „Międzynarodowe centrum dawstwa, dializ i transplantacji”, podzielił się osiągnięciami Białorusi w dziedzinie przeszczepiania organów i opowiedział o niektórych problemach. W Białorusi aktywnie rozwija się transplantacja. Liczba przeszczepionych organów przewyższa analogiczne wskaźniki większości europejskich krajów. Niestety, Rosja tutaj znacznie odstaje. Problemem, zresztą jak wszędzie jest deficyt organów, brak ukierunkowanych programów szkoleniowych dla profesjonalnych psychologów pracujących z krewnymi pacjentów.

Celem organizacji utworzonej w marcu tego roku, jest przyczynienie się do poprawy jakości życia ludzi w trakcie leczenia nerkozastępczego, pacjentów przed i po transplantacji, a także dawców organów i tkanek, członków ich rodzin przez okazanie im niezbędnej pomocy i wsparcia.

Natychmiastowy rozwój działalności organizacja zaczęła udziałem w 6 konkursie społecznych innowacji: „Social Weekend” i znalazła się w gronie 12 finalistów. Otrzymała niezbędne wsparcie na realizację kursów z zakresu psychologii kryzysowej dla lekarzy transplantologów. Młode stowarzyszenie ma w planach znacznie więcej.

Eugeniusz Rydel, prezes polskiego Stowarzyszenia „Życie po przeszczepie” opowiedział o działalności organizacji, zrzeszającej ludzi po przeszczepieniach wątroby i innych narządów, ich rodzin, lekarzy, a także miłośników idei transplantacji. Pomagała mu Halina Gorecka, która kilka lat temu brała udział w zjeździe polskiego stowarzyszenia.

Z wielkim zainteresowaniem uczestnicy konferencji zapoznali się z sukcesami programów edukacyjnych, mających na celu szerzenie świadomości o transplantacji w społeczeństwie. Tak więc na przestrzeni kilku lat w polskich szkołach organizowane są lekcje poświęcone transplantologii i przekazywaniu organów. W tym celu został utworzony specjalny program dla nauczycieli, przygotowujący ich do prowadzenia tego typu zajęć.

Dla podwyższenia wiedzy społeczeństwa nt. transplantacji, członkowie stowarzyszenia biorą udział w imprezach masowych. Największą z nich jest muzyczny festiwal „Przystanek Woodstock” odbywający się na zachodzie Polski. W poprzednim roku w imprezie tej udział wzięło 500 tys. ludzi. W okresie letnim w nadmorskich miastach przeprowadzane są akcje pod hasłem: „O czy można porozmawiać na plaży?”. Członkowie stowarzyszenia stawiają namioty, stoiska informacyjne, rozkładają broszurki prowadzą rozmowy o transplantacji, informują o możliwości wypełnienie „Oświadczenia woli”.

Przedstawiciel ukraińskiej organizacji non-profit pacjentów nefrologicznych „Nefro-Nadzieja” Tatjana Zaharowa, opowiedziała o trudnościach, z którymi stykają się pacjenci dializowani, czekający na przeszczep i będący już po transplantacji. Obecnie na Ukrainie występuje bardzo ciężka sytuacja w służbie zdrowia, szczególnie w dziedzinach transplantologii i dializoterapii.

Ozywiona dyskusja pokazała jak jest to ważny temat dla uczestników konferencji „Nefro-Ligi”. Ciekawe wnioski i doświadczenia kolegów w przeprowadzeniu imprez edukacyjnych, w przyszłości będą służyły do rozwoju tego typu projektów.

Współpraca, wymiana informacji i wsparcie w sieciach społecznościowych będzie nadal kontynuowane.

Źródło:http://nephroliga.ru/news/2213?clear_cache=Y

tłumaczenie Paulina Wilk

KOMETARZE

Brak komentarzy
Projektowanie stron SSI