Sprawdź co ci leży na wątrobie

Wersja do wydruku   

Trzy ulotki autorstwa dr Marty Wawrzynowicz-Syczewskiej z Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie stanowiły trzon akcji "Sprawdź co ci leży na wątrobie.

Pierwsza edycja druku ulotek ( każda w nakładzie 5 tys. egz.) w całości sfinansowała Lubuska Regionalna Kasa Chorych w Zielonej Górze. Akcja zdała egzamin w woj. lubuskim.

Drugą edycję ulotek wramach akcji "Sprawdź co ci lezy na wątrobie" wydrukowalismy 50 tyś. ulotek wzw B i 50 tyś. ulotek wzw C.

Wydrukowalismy także 5 tyś. plakatów wzw B i 5 tyś. plakatów wzw C.

Partnerem  tej edycji  jest Firma GlaxoSmithKline z którą rozpoczęlismy ogólnopolska akcję informacyjną na temat zapobiegania wzw A i B : "ŻÓŁTY TYDZIEŃ"

     Zarówno plakaty jak i ulotki instytucje medyczne, przychodnie mogą otrzymać bezpłatnie kontaktując się ze Stowarzyszeniem "Życie po przeszczepie"

 


Sprawdź co ci leży na wątrobie Masz chorą wątrobę - co dalej? Jeżeli w sposób całkowicie przypadkowy, np. podczas badań kontrolnych, albo na skutek badań podyktowanych jakimiś niejasnymi dolegliwościami, zostaną u Ciebie stwierdzone nieprawidłowe próby wątrobowe (czyli enzymy wątrobowe oznaczone jako AlAT = ALT = GPT i AspAT=AST=GOT) - nie lekceważ tego i zwróć się do lekarza rodzinnego o pomoc. Badanie należy powtórzyć. Jeżeli ponownie uzyskasz nieprawidłowy wynik, poddaj się badaniom dodatkowym. Jeżeli Twój lekarz rodzinny nie czuje się na siłach prowadzić dalszej diagnostyki samodzielnie, powinien skierować Ciebie do specjalisty-hepatologa. Pamiętaj, że przyczyny wzrostu aktywności enzymów wątrobowych nie zawsze są groźne. Niekiedy są to odchylenia przemijające, wynikające z niewłaściwej diety, albo ze sporadycznego nadużycia alkoholu, ale zawsze wymagają wyjaśnienia. Wzrost aktywności ALT i/lub AST może oznaczać: -stłuszczenie wątroby w wyniku otyłości, zaburzeń gospodarki łuszczowej, niewłaściwej diety, nadużywania alkoholu, cukrzycy; - przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby na tle zakażenia wirusem typu B lub typu C, zwłaszcza jeżeli chorujesz na cukrzycę, jesteś przewlekle dializowany, miałeś przetoczenia krwi przed 1993r., eksperymentowałeś z dożylnymi narkotykami, miałeś liczne kontakty seksualne z przygodnymi partnerami, byłeś poddawany zabiegom chirurgicznym, badaniom endoskopowym, tatuowałeś się, itp.; - autoimmunologiczne zapalenie wątroby, co zwłaszcza dotyczy kobiet młodych i w średnim wieku z towarzyszącymi dolegliwościami stawowymi lub innymi schorzeniami autoimmunologicznymi, np. chorobami tarczycy; - toksyczne polekowe uszkodzenie wątroby, jeżeli przyjmujesz leki mogące wywołać taką reakcję, np. leki przeciwgruźlicze, antyarytmiczne, hormony płciowe i inne,     Wirusowe zapalenie wątroby typu B. Wirus B ma zasięg światowy. Szacuje się, że na świecie żyje ok. 400 milionów ludzi przewlekle zakażonych tym wirusem, a dwa miliony ludzi rocznie umiera z powodu powikłań zakażenia. W Polsce liczbę przewlekle zakażonych szacuje się na ok. 380 tysięcy. Wirus B jest bardzo zakaźny. Minimalna nawet ilość materiału zakaźnego, którym są ludzkie wydzieliny i wydaliny skażone wirusem (ślina, krew, nasienie, wydzielina pochwy i szyjki macicy), wystarczy do wywołania choroby. Ponadto jest odporny na wiele środków fizyko-chemicznych (w tym na gotowanie!). Oznacza to, że wyjaławianie nie jest sprawą prostą, ponieważ konieczne są do tego celu specjalne urządzenia zwane autoklawami (pod ciśnieniem osiąga się wyższą temperaturę pary wodnej), albo stosowanie innych, specjalnych środków dezynfekcyjnych. W warunkach domowych gotowanie potencjalnie skażonych przedmiotów, przemywanie alkoholem, czy stosowanie wybielaczy może być nieskuteczne. Jeżeli w naszym środowisku domowym przebywa przewlekły nosiciel wirusa typu B, bezpieczniej jest wydzielić niektóre przedmioty osobistego użytku i zaszczepić wszystkich domowników. Zakażenie HBV należy do tzw. zakażeń parenteralnych, czyli pozajelitowych. Oznacza to, że do zakażenia może dojść wskutek: - kontaktu seksualnego z przewlekłym nosicielem wirusa (wzw typu B jest chorobą przenoszoną drogą płciową!!) - przeniesienia wirusa z matki-nosicielki na dziecko, najczęściej w trakcie porodu, rzadziej w czasie ciąży lub karmienia niemowlęcia, - przeszczepienia zakażonych tkanek bądź narządów od zakażonego dawcy - manipulacji i naruszenia ciągłości powłok skórnych bądź śluzówek niesterylnym sprzętem medycznym (igły, wenflony, wszelkie endoskopy, cewniki, noże, itp.) bądź niemedycznym (igły do tatuażu, kolczykowanie, golarki, szczoteczki do zębów, itp.) - wstrzyknięcia zakażonej substancji medycznej (np. leku) bądź niemedycznej (narkotyku) - przetoczenia zakażonej krwi i/lub produktu krwiopochodnego (obecnie w Polsce niezwykła rzadkość).   Wirusowe zapalenie wątroby typu C. Wirus HCV ma zasięg światowy. Dokładna liczba ludzi przewlekle zakażonych nie jest znana, ale szacuje się ją na 170 milionów. W Polsce istnieją duże różnice regionalne, ale przyjmuje się, że z zakażeniem żyje ok. 400-450 tys. ludzi. Wirus C został poznany stosunkowo niedawno, w 1989r. Testy diagnostyczne pojawiły się jeszcze później, a na skalę masową w 1992/3r. Stąd duża część zakażeń wirusem typu C przed 1993r. powstała w wyniku przetoczenia krwi i/lub preparatów krwiopochodnych. Wprowadzenie testów do wykrywania anty-HCV w stacjach krwiodawstwa pozwoliło na radykalne zredukowanie liczby potransfuzyjnych zapaleń wątroby typu C. Obecnie większość zakażeń HCV ma miejsce wśród osób przyjmujących dożylne środki odurzające. Szczególne drogi zakażenia wynikają z niewielkiej zakaźności wirusa i konieczności wstrzyknięcia dużej ilości substancji zakażającej dla wywołania infekcji. Stosunkowo częstym źródłem zakażenia wirusem typu C są różnego rodzaju badania i zabiegi endoskopowe, a także zabiegi przewlekłej dializoterapii. Pozostaje duża grupa tzw. zakażeń sporadycznych, w których nie udaje się ustalić przyczyny infekcji. Nie udowodniono w sposób jednoznaczny przenoszenia zakażenia drogą kontaktów seksualnych ani wertykalnie z matki na dziecko. Wirus typu C jest wrażliwy na warunki zewnętrzne, większość środków dezynfekcyjnych, ginie pod wpływem gotowania i jest fotowrażliwy. Akcja ta o charakterze informacyjnym miała na celu zwiększenie wiedzy na temat wirusowych zapaleń wątroby, zwłaszcza B i C. Bezpłatne ulotki można jeszcze otrzymać. w wojewódzkich przychodniach hepatologicznych w Gorzowie (ul. Warszawska) i Zielonej Górze ( ul. Zyty) oraz wybranych placówkach służby zdrowia na terenie województwa lubuskiego . Ulotki rozdane zostały także wśród uczniów gorzowskich i zielonogórskich szkół średnich. Całej akcji patronowały lubuskie media.

Jako organizatorzy, musimy przyznać, że zapotrzebowanie na ten rodzaj informacji przerósł nasze oczekiwania. Jak się okazuje na rynku nie są dostępne inne tego typu materiały dotyczące wirusowych zapaleń wątroby.

 

 aktualizowano: 15.03.2005

KOMETARZE

Brak komentarzy
Projektowanie stron SSI