W Polsce najmniej łóżek i lekarzy

Wersja do wydruku   
Eurostat, biuro statystyczne Unii Europejskiej, opublikowało w czwartek 5 grudnia podstawowe dane dotyczące 10 krajów kandydujących. Pod względem wskaźników dotyczących zdrowia i opieki zdrowotnej Polska zajmuje środkowe lub końcowe miejsca.
Oczekiwana średnia długość życia Polaka to 70,3 roku, Polki - 78,4. Najlepsze wskaźniki odpowiednio dla mężczyzn i kobiet notuje się w krajach śródziemnomorskich, na Malcie (76,1 i 80,8) i Cyprze (75,3 i 80,4). W Unii Europejskiej średnia oczekiwana długość życia wynosi 75,3 roku dla mężczyzn i 81,4 dla kobiet, średnia dla krajów kandydujących odpowiednio - 70,3 i 78,1. Wśród 10 krajów kandydujących do Unii Europejskiej Polska zajmuje 5. miejsce, po Malcie, Cyprze, Czechach i Słowacji, a przed Słowacją, Litwą, Łotwą, Węgrami i Estonią.

Pod względem śmiertelności noworodków Polska zajmuje 6. miejsce wśród krajów kandydujących - w 2001 r. zanotowano 7,7 zgonów na 1000 żywych urodzeń. Średni współczynnik dla krajów UE wynosi 4,6, dla krajów kandydujących 7,1. Lepsze wskaźniki w porównaniu z Polską notuje się w Czechach (4,0), Słowenii (4,2), na Malcie (4,4), Cyprze (4,9) i Słowacji (6,2), gorsze na Litwie (7,9), Węgrzech (8,1), w Estonii (8,8) i na Łotwie (11,0).

Najgorzej wypadamy w dziedzinie opieki medycznej. Polska jest na ostatnim miejscu pod względem liczby łóżek szpitalnych, a na przedostatnim pod względem liczby lekarzy. Na 100 tys. mieszkańców Polski przypadają 494 łóżka szpitalne i 220 lekarzy. Mniej lekarzy jest tylko na Słowacji, gdzie ich liczba w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców wynosi 215. Średnia liczba łóżek szpitalnych na 100 tys. mieszkańców w krajach UE wynosi 630, w krajach kandydujących natomiast 672. Najwięcej łóżek jest w Czechach (1093) i na Słowacji (1042). W Unii Europejskiej na 100 tys. mieszkańców przypada średnio 375 lekarzy, w krajach kandydujących - 324, najwięcej na Malcie i w Czechach.

Żródło : "Dziennikiem Internetowym dla Lekarzy" - Kurier MP 85/2002 www.mp.pl

KOMETARZE

Brak komentarzy
Projektowanie stron SSI