Pamietajcie o zaległych składkach

Wersja do wydruku   

Przypominamy, że składki ( rocznie 20 zł ! Mile widziana wielokrotność -kto może!) można wpłacać skarbniczce Oddziału w Warszawie – Bogusi Boczkowskiej lub przekazywać w Przychodni osobom z Warszawy, a dopiero one przekażą skarbniczce ( ale wtedy kwitek otrzymuje się z opóźnieniem).

Składki można też wpłacać na konto Stowarzyszenia "Życie po przeszczepie". Numer konta 43 1500 1416 1214 1001 2125 0000 w Kredyt Bank S.A.


KOMETARZE

Brak komentarzy
Projektowanie stron SSI