Lekarze karani za korupcję

Wersja do wydruku   
1 lipca zaczęły obowiązywać przepisy ustawy z 13 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 111 z 2003 r., poz. 1061). W pakiecie przepisów zwalczających korupcję znalazł się zapis umożliwiający karanie lekarzy za branie łapówek. W art. 1. pkt. 3 znalazł się zapis definiujący osobę pełniącą funkcję publiczną: "Osobą pełniącą funkcję publiczną jest funkcjonariusz publiczny, członek organu samorządowego, osoba zatrudniona w jednostce organizacyjnej dysponującej środkami publicznymi, chyba że wykonuje wyłącznie czynności usługowe, a także inna osoba, której uprawnienia i obowiązki w zakresie działalności publicznej są określone lub uznane przez ustawę lub wiążącą Rzeczpospolitą Polską umowę międzynarodową".
Nowelizacja przepisów antykorupcyjnych rozszerza zatem pojęcie "osoby pełniącej funkcję publiczną", wobec której można stosować przepisy o korzyści majątkowej w związku z pełnieniem funkcji publicznej. Nowa definicja obejmuje między innymi urzędników samorządowych, dyrektorów przedsiębiorstw, przedstawicieli korporacji zawodowych, a także lekarzy, nauczycieli, dziennikarzy czy adwokatów. Oznacza to, że lekarz zatrudniony w jednostce mającej umowę z NFZ, a więc dysponującej środkami publicznymi, może być oskarżony o popełnienie przestępstwa korupcyjnego.

Nowe przepisy mają także ułatwić ujawnianie zjawisk korupcyjnych. Osoba, która sama złoży doniesienie o popełnieniu przestępstwa i przyzna się, że wręczyła łapówkę, ma zagwarantowaną bezkarność. Oznacza to na przykład, że pacjent może oskarżyć lekarza o korupcję, mimo że sam był inicjatorem łapówki.

za dziennikiem internetowym dla lekarzy Kurier Elektroniczny Medycyny www.mp.pl

KOMETARZE

Brak komentarzy
Projektowanie stron SSI