I Ogólnopolska Konferencja Organizacji Pozarządowych na temat wirusowch zakażeń watrobowych

Wersja do wydruku   
Ogólnopolska Konferencja Organizacji Pozarządowych odbyła się 13 lipca 2003 r. w Częstochowie; wzięło w niej udział 10 organizacji. Hasło Konferencji : „Powstrzymać Żółtą Falę” – to symbol troski o rozprzestrzeniające się zakażenia wirusami hepatotropowymi / HBV, HCV, HDV/, które wywołują przewlekłe zapalenia wątroby.
Uczestnicy konferencji zapoznali się z celami organizacji biorących udział w obradach, opracowali wykaz instytucji, z którymi współdziałanie przynieść może korzyści dla chorych oraz określili potrzeby pacjentów a także rodzaj działań na rzecz ograniczenia skutków zakażeń. Określone zostały także potrzeby w zakresie programów leczniczych , programów redukcji szkód, programów edukacyjnych oraz działań prozdrowotnych. Dyskusja z udziałem wybitnych specjalistów w dziedzinie chorób zakaźnych pozwoliła na ustalenie priorytetów w zakresie potrzeb społeczeństwa w aspekcie zakażeń wirusami zapalenia wątroby. Konferencja zakończyła się deklaracją wspólnych działań na rzecz poprawy sytuacji chorego z przewlekłą chorobą wątroby wynikającą z zakażenia HBV czy HCV. Wystosowano apel do parlamentarzystów o to aby przeznaczyć odpowiednie środki finansowe na leczenie osób zakażonych HBV lub/i HCV, które uzyskały taką kwalifikację. Postanowiono wspomagać działania prowadzące do wpisania chorób wątroby związanych z zakażeniami HBV i HCV na listę chorób przewlekłych.

Powyższy tekst jest oficjalnym komunikatem końcowym Konferencji.

SERWIS FOTOGRAFICZNY KONFERENJI

Zdjęcie nr 1 Zdjęcie nr 2 Zdjęcie nr 3 Zdjęcie nr 4 Zdjęcie nr 5 Zdjęcie nr 6 Zdjęcie nr 7 Zdjęcie nr 8 Zdjęcie nr 9 Foto. 1, 2, 3, 5

Za stołem , w Częstochowie zasiedli przedstawiciele : Fundacji Na Rzecz Chorych Na Choroby Wątroby z Łodzi, Fundacji Św. Jerzego Na Rzecz Przeciwdziałania Skutkom Epidemii Wirusowego Zapalenia Wątroby Typu C w Polsce, Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Osobom Ze Schorzeniami Wątroby „ALAT” z Bytomia, Stowarzyszenia Pacjentów „Primum Non Nocere” z Warszawy, Stowarzyszenia Pomocy Chorym z HCV „PROMETEUSZE” z Wrocławia, Stowarzyszenia Pomocy Ludziom z Uszkodzoną Wątrobą „ŻYCIE PO PRZESZCZEPIE” ( z biur Zarządu Głównego Głównego w Skwierzynie i Oddziału w Warszawie), Stowarzyszenia Pomocy Osobom Zakażonym Wirusami Hepatotrowymi „HEPA - HELP” z Łodzi, Stowarzyszenia Pomocy Pacjentom ze Schorzeniami Wątroby na Tle Wirusowym z Częstochowy,

Dyskusja była bardzo owocna i pokazała jak wiele jest spraw do załatwienia…

Foto 4 …Na szczęście znakomitym moderatorem okazał się dr Zbigniew Deroń z HEPA-HELP, który sprawnie przebrnął przez wiele poruszanych wątków i jasno precyzował wnioski. (Na drugim planie Jarosław Chojnicki z „PROMETEUSZY”

Foto 6 …Tak powstawał oficjalny komunikat …

Foto 7 W obradach czynnie uczestniczył prof. dr hab.. Jacek Wysocki, z Specjalistycznego Zespołu Opieki nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu

Foto 8 … prof. dr hab. Irma Kasprzak-Bergman z Kliniki Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego AM we Wrocławiu i dr Adam Sandauer z „Primum Non Nocere” (foto 9)

Trudno tez nie docenić wkładu w dyskusję jaki włożył prof. Dr hab. Jan Kuydowicz z Fundacji na rzecz chorych na choroby wątroby z Łodzi.

Zdjęcia: Krzysztof Pijarowski -Życie po przeszczepie

KOMETARZE

Brak komentarzy
Projektowanie stron SSI