Seminarium Senackiej Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia RP

Wersja do wydruku   
11 maja odbyła się Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia RP, podczas której miało miejsce posiedzenie seminaryjne poświęcone Aktualnym Problemom Przeszczepiania Narządów i Komórek Krwiotwórczych. Inicjatorem podjęcia tematu transplantacjina forum komisji był Krajowy Konsultant d/s Transplantacji prof. Wojciech Rowiński

Porządek obrad:

 1. Wprowadzenie Prof.Zbigniew Religa, senator RP
 2. Aktualny stan przeszczepiania narządów w Polsce. Prof. Janusz Wałaszewski
 3. Przeszczepianie serca. Prof. Marian Zembala
 4. Przeszczepianie wątroby. Prof. Marek Krawczyk
 5. Przeszczepianie trzustki. Prof. Jacek Szmidt
 6. Przeszczepianie komórek krwiotwórczych, Prof. Jerzy Hołowiecki
 7. Przeszczepianie narządów u dzieci. Prof. Piotr Kaliciński
 8. Uwagi dotyczące finansowania przeszczepów unaczynionych. Prof. Leszek Pączek
 9. Przeszczepianie narządów. Potrzeby i możliwości. Bariery ograniczające rozwój programu. Prof. Wojciech Rowiński
 10. Jesteśmy ponownie w społeczeństwie ludzi zdrowych. Krzysztof Pijarowski - Stowarzyszenie"Życie po przeszczepie"
 11. Dyskusja

      Referaty Panów profesorów pokazały jak dalego zaawansowana jest polska transplantologia, pokazano sukcesy ale również - był to najważniejszy najważniejszy wątek seminarium - pokazano bariery ograniczające w postaci braku środków finansowych. Wiele mówiono o oszczędnościach w leczeniu pacjentów za pomocą przeszczepu w stosunku do leczenia konwencjonalnego. Przykładem są tu nerki, gdzie wykonanie przeszczepu kosztuje mniej niż długotrwałe dializowanie. Poruszone w czasie seminarium wątki znaleźć można na stronie poświeconej seminarium.

KOMETARZE

Brak komentarzy
Projektowanie stron SSI