Polacy akceptują przeszczepianie narządów

Wersja do wydruku   
Zdecydowana większość Polaków akceptuje pobieranie narządów od osób zmarłych w celu ich przeszczepiania, ale niewielka jest znajomość przepisów prawa w tej dziedzinie - wynika z badania CBOS.
Na pytanie o słuszność przeszczepiania narządów od osób zmarłych w celu ratowania życia lub zdrowia aż 90% respondentów odpowiedziało twierdząco (67% - zdecydowanie tak, 23% - raczej tak). Sprzeciw wobec transplantacji wyraziło zaledwie 7% ankietowanych. Z porównania wyników podobnych badań, które CBOS prowadziło w latach 90., wynika, że coraz więcej Polaków akceptuje przeszczepianie narządów. W 1994 r. za słuszną uznało transplantację narządów 83% badanych, w roku 1997 - 87%. Nieco mniej badanych wyraziłoby zgodę na oddanie po śmierci własnych narządów - 59% zdecydowanie tak, 23% - raczej tak, sprzeciw wyraziłoby 13%. 86% ankietowanych nie sprzeciwiłoby się pobraniu narządów od osoby bliskiej, jeśli wiadomo, że nie miała ona nic przeciwko temu. Mniej, bo 66% zgodziłoby się na to w sytuacji, gdy wola osoby zmarłej nie jest znana, natomiast tylko 18% wyraziłoby zgodę na pobranie narządów od osoby bliskiej, pomimo jej wcześniejszego sprzeciwu.

Badanie CBOS wykazało, że niewielka jest wiedza na temat prawnych regulacji pobierania narządów od osób zmarłych. W ustawie z dnia 26 października 1995 r. o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dziennik Ustaw nr 138, poz. 682), w art. 4.1 przyjęto zasadę zgody domniemanej, co oznacza, że narządy można pobrać od każdej osoby, która za życia nie wyraziła sprzeciwu.

Niewielu Polaków wie o tej regulacji. W badaniu CBOS najwięcej, bo 34% ankietowanych wyraziło przekonanie, że do pobrania narządów konieczna jest zgoda osoby zmarłej, wyrażona za życia; 24% było zdania, że potrzebna jest zgoda rodziny, a tylko 21% wiedziało, że wystarczy tzw. zgoda domniemana, czyli brak sprzeciwu. 7% badanych myślało, że niepotrzebna jest jakakolwiek zgoda, 10% przyznało, że nie wie, czyja zgoda jest konieczna, a 5% nie umiało odpowiedzieć na to pytanie.

Badanie pt. "Postawy wobec transplantacji narządów" przeprowadził CBOS w dniach 5-8 września 2003 r. na liczącej 1105 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

(CBOS) 06.11.2003

KOMETARZE

Brak komentarzy
Projektowanie stron SSI