DZIEŃ TRANSPLANTACJI – STYCZEŃ 2004

Wersja do wydruku   
Dnia 27 stycznia 2004 r., w Sali Senatu warszawskiej Akademii Medycznej , przy ul. Żwirki i Wigury 61, obchodziliśmy Dzień Transplantacji. Data obchodów nie została wybrana przypadkowo – 38 lat wcześniej, 26 stycznia 1966 roku, prof. Jan Nielubowicz, z całym zespołem, dokonał pierwszego w Polsce udanego przeszczepu. Osiemnastoletniej uczennicy szkoły pielęgniarskiej przeszczepiona została, pobrana ze zwłok, nerka.


38 lat później spotkały się osoby po przeszczepach nerki, wątroby, serca, trzustki i przeszczepach łączonych. Dominującymi uczuciami wypełniającymi obecnych była: radość z nowego życia, wdzięczność dla naszych lekarzy i ekip medycznych sprawujących nad nami opiekę oraz ...obawy przed przyszłością – w kontekście nowych ustaleń Narodowego Funduszu Zdrowia.

W pierwszej części spotkania odbyła się prezentacja stowarzyszeń osób po przeszczepach ( Stowarzyszenie Pomocy Ludziom z Uszkodzona Wątrobą ,,Życie po przeszczepie’’, Stowarzyszenie Transplantacji Serca, Stowarzyszenie ,,Dar Życia’’). Określono wspólne problemy i możliwości współpracy między stowarzyszeniami oraz wstępnie zakreślono front działań na rzecz wszystkich osób po przeszczepach.

Na drugą, oficjalną część spotkania, licznie przybyli również lekarze związani z problemami transplantacji ( w tym z Centrum Zdrowia Dziecka) oraz grupa dziennikarzy z prasy, radia i telewizji. Obecni byli także przedstawiciele firm farmaceutycznych. Z powodu grypy nie przyjechał ze Szczecina prof. Stanisław Zieliński (który pierwszy w Polsce dokonał przeszczepu wątroby w 1987 roku), a prof. Zbigniew Religa zawiadomił telefonicznie, że ma ważne spotkanie i także nie będzie obecny.

Naszym gościem był przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia, dyrektor Andrzej Gabryel. Niestety – mimo zaproszenia - nie pojawił się na sali nikt z Ministerstwa Zdrowia.

Część oficjalną rozpoczął red. Piotr Gembarowski powitaniem przybyłych gości. Osoby po przeszczepach rzęsistymi oklaskami podziękowały wszystkim lekarzom za opiekę.

Następnie zostały wygłoszone referaty: 1.prof.Marek Krawczyk- w swoim wystąpieniu pt.” Przeszczepianie wątroby- gdzie jesteśmy dokąd zmierzamy ” przybliżył historię rozwoju transplantacji w świecie, Europie i w Polsce. Podał ogólne kryteria kwalifikacji chorych do przeszczepów ,a także przeciwwskazania do takiej metody leczenia. Przedstawił również polskie kliniki prowadzące przeszczepy. Naświetlił problemy z jakimi obecnie boryka się cała polska transplantologia : za mała liczba dawców, skromne finansowanie i kłopoty z dostępnością leków immunosupresyjnych. Wspomniał o przeszczepach rodzinnych i badaniach nad przeszczepami ksenograficznymi i przeszczepianiem hepatocytów oraz o klonowaniu.

2.prof. Wojciech Rowiński- zaprezentował program „Dawca”. Przedstawił bariery na jakie napotyka współczesna transplantologia. Uświadomił znaczenie rozwiązań prawnych, etycznych, moralnych i religijnych. Poruszył problem oceny kryteriów śmierci oraz obawy przed komercjalizacją metody leczenia poprzez przeszczepy. Podkreślił dobre rezultaty i finansową opłacalność przeszczepów wobec tradycyjnych metod leczenia /dializy, interferon i inne/

3.prof.Leszek Pączek-przedstawił „Perspektywy Transplantologii”. Omówił prowadzone badania nad nowymi możliwościami rozwoju metod stosowanych w transplantologii : narządy od zwierząt i ich genowe przystosowanie do pobierania, inżynieria tkankowa, hodowanie tkanek „in vitro”, komórki macierzyste, terapia genowa. Rozwój tych badań w dużej mierze zależy od finansowych możliwości.

4.prezes oddz. warszawskiego Stowarzyszenia „Życie po przeszczepie” - Magdalena Sroczyńska - Kożuchowska –podziękowała prelegentom za przybliżenie problemów związanych z transplantologią . Uzmysłowiła obecnym, że tylko wśród uczestników spotkania można doliczyć się aż 170 lat DODATKOWEGO ludzkiego życia po przeszczepach. Na sali znajdowali się liczni ,,rekordziści’’: pani 15 lat po przeszczepie nerki i trzustki, pan 11 lat po przeszczepie serca i 5 lat po przeszczepie nerki, pani rok po przeszczepie ( jednoczesnym) nerki i wątroby, pani 9 lat po przeszczepie wątroby oraz mama pani Sylwii ( córka miała przeszczep wątroby 10 dni wcześniej!). Magda Kożuchowska przedstawiła projekt Stowarzyszenia dotyczący deklaracji „Oświadczenie woli”. Byłby to sposób na bezproblemowe ofiarowanie swoich narządów po śmierci. Zwróciła się do dyrektora Andrzeja Gabryela z pakietem pytań ( uzgodnionych wspólnie z innymi Stowarzyszeniami) na temat finansowania leków , roli lekarza rodzinnego wobec pacjentów po przeszczepach oraz nowych uregulowań prawnych związanych z transplantologią. Z powodu braku przedstawiciela Ministerstwa Zdrowia pytania te pozostały częściowo bez odpowiedzi. A w sprawie nowych ustaw można zwracać się do: Marszałka Sejmu, Ministerstwa Zdrowia i prof. Zbigniewa Religi - jako patrona Polskiej Transplantologii. W tej sytuacji tym bardziej niezbędna wydaje się dalsza współpraca stowarzyszeń.

KOMETARZE

Brak komentarzy
Projektowanie stron SSI