Inicjatywa na rzecz chorych na przewlekłe zapalenia wątroby

Wersja do wydruku   
Uczestnicy Ogólnopolskiej Konferencji Organizacji Pozarządowych "Powstrzymać Żółtą Falę" ( Stowarzyszenie Życie po pzeszczepie brało w niej udział) , która odbyła się w dniu 13 lipca 2003 roku w Częstochowie, przygotowali petycję do władz z wnioskiem o podjęcie działań w interesie osób po przeszczepie wątroby i chorych na przewlekłe zapalenia wątroby. Autorzy petycji wnoszą o przygotowanie poselskiej lub senackiej inicjatywy ustawodawczej w zakresie:
1. przyznania dodatkowych środków na leczenie wszystkich zakwalifikowanych chorych z przewlekłym zapaleniem wątroby typu B, C i B/D, spowodowanych zakażeniem wirusami pierwotnie hepatotropowymi HBV, HCV i HDV;

2. wpisania przewlekłych zapaleń wątroby typu B, C i B/D, na listę chorób przewlekłych, z wszystkimi następstwami, jakie ta zmiana spowoduje; wprowadzenie do Narodowego Programu Zdrowia wytycznych odnośnie profilaktyki zakażeń wirusami HCV i HDV i przeciwdziałania nowym zakażeniom tymi wirusami.

Z inicjatywą skierowania petycji do posłów i senatorów, sejmowej i senackiej komisji zdrowia oraz Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia wystąpiły cztery stowarzyszenia zajmujące się pomocą chorym z przewlekłymi zapaleniami wątroby i po przeszczepie wątroby: Stowarzyszenie Pomocy Chorym z HCV "Prometeusze", Stowarzyszenie Pomocy Ludziom z Uszkodzoną Wątrobą "Życie Po Przeszczepie", Stowarzyszenie Pomocy Osobom Zakażonym Wirusami Hepatotropowymi oraz Stowarzyszenie Pomocy Pacjentom Ze Schorzeniami Wątroby Na Tle Wirusowym. Ich wniosek zyskał poparcie wielu specjalistów w dziedzinie chorób zakaźnych, w tym konsultantów wojewódzkich, a także konsultanta krajowego w dziedzinie onkologii klinicznej oraz sześciu innych organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą pacjentom ze schorzeniami wątroby.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: www.prometeusze.pl

KOMETARZE

Brak komentarzy
Projektowanie stron SSI