Koalicja na rzecz Pacjentów „Mam prawo do zdrowia”

Wersja do wydruku   

Stowarzyszenie "Życie po przeszczepie" zostało zaproszone na spotkanie organizowane przez Koalicje na rzecz Pacjentów „Mam prawo do zdrowia” w dniu 19 maja 2004 r. o godz. 11.00 w sali “Kominkowej” Warszawskiego Domu Technika “NOT”, w Warszawie.

Program spotkania:

 przedyskutowanie tematów przygotowanych dla dziennikarzy na konferencję prasową pod roboczym tytułem “Pieniądze w ochronie zdrowia to nie wszystko” – tematy opracowane na podstawie materiałów dostarczonych przez członków Koalicji. Konferencja odbędzie się w tym samym miejscu, o godz. 13.00; Nasze Stowarzyszenie reprezentować będzie vice prezes dr Magdalena Sroczyńska-Kozuchowska.

przeczytaj także dokument programowy Koalicji


Warszawa, 28-01-2004r.

DOKUMENT PROGRAMOWY

KOALICJI NA RZECZ PACJENTÓW

“MAM PRAWO DO ZDROWIA”

Z roku na rok rosną nakłady pacjentów na opiekę zdrowotną: zwiększana jest obowiązkowa składka ubezpieczenia zdrowotnego, a jednocześnie dramatycznie wzrasta współpłatność pacjentów za świadczenia medyczne i leki. Ochrona zdrowia staje się coraz bardziej elitarna, co bezsprzecznie jest zaprzeczeniem konstytucyjnych praw obywateli, gwarantujących każdemu prawo do ochrony zdrowia (Art. 68 Konstytucji RP). Przyjęte przez polski rząd w 2000 r. Zalecenia Rady Ministrów Rady Europy gwarantują polskim obywatelom udział w decyzjach dotyczących ochrony zdrowia.

Te podstawowe obywatelskie prawa nie są respektowane przez kolejne ekipy rządzące.

System ochrony zdrowia po wielu zmianach i reformach znalazł się w katastrofalnej sytuacji i praktycznie przestał funkcjonować. Obecny stan zapaści służby zdrowia w Polsce najmocniej uderza w pacjenta - konsumenta usług świadczonych przez ten system. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego podkreślające lekceważenie i pominięcie praw pacjentów w polityce zdrowotnej państwa pokazało jasno, że czas już, by głos pacjentów został przez rządzących usłyszany.

Aby przeciwdziałać dalszemu naruszaniu praw pacjenta, w obronie jego interesów i w celu naprawy systemu ochrony zdrowia - tak aby rzeczywiście służył on dobru pacjenta - Federacja Konsumentów, podpisane poniżej organizacje zrzeszające różne grupy pacjentów i ich rodzin, tj.:

 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
 • Związek Stowarzyszeń Rodzin i Opiekunów Osób Chorych Psychicznie

“POL-FAMILIA”

 • Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego
 • Towarzystwo Zwalczania Chorób Mięśni

oraz

 • Ksiądz Arkadiusz Nowak

powołują do życia

KOALICJĘ NA RZECZ PACJENTÓW

“MAM PRAWO DO ZDROWIA”

Koalicja powstaje z inicjatywy Federacji Konsumentów. Jest platformą komunikacji pomiędzy pacjentami (reprezentowanymi przez organizacje pacjenckie) a instytucjami zajmującymi się ochroną zdrowia w Polsce i tworzącymi prawo w tym zakresie. Głównym jej celem jest zwiększenie świadomości społecznej w zakresie praw należnych pacjentom-obywatelom-konsumentom oraz ich egzekwowanie w imieniu i na rzecz klientów systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Koalicja spełniać będzie także cele edukacyjne, poszerzać wiedzę na temat problematyki ochrony zdrowia oraz kształtować postawy, których wynikiem będzie świadome uczestnictwo obywateli w kształtowaniu polityki zdrowotnej państwa.

Jest to pierwsza próba stworzenia platformy porozumienia dla wszystkich organizacji reprezentujących interesy pacjentów i ich rodzin. Koalicja jest też płaszczyzną komunikowania stanowiska tej części społeczeństwa stosownym ustawodawcom i władzom. Pragniemy, aby Koalicja stała się merytorycznym i aktywnym partnerem w procesie naprawy systemu ochrony zdrowia w Polsce.

 

 

Koalicja dążyć będzie do realizacji następujących celów:

 • “upodmiotowienia” pacjenta w systemie ochrony zdrowia - zagwarantowanie mu prawa do wyboru najlepszej dla niego metody diagnostyki, terapii, leku i usługodawcy,
 • stworzenia systemu zapewniającego bezpieczeństwo zdrowotne obywateli poprzez:

 • zaniechanie wprowadzania oszczędności budżetowych kosztem zdrowia pacjentów;
 • wprowadzenie “koszyka” gwarantowanych świadczeń medycznych;
 • stworzenie systemu ubezpieczeń zdrowotnych zabezpieczających prawo pacjenta do wyboru optymalnej w jego przypadku terapii;

 • stworzenie przejrzystego systemu refundacji leków,
 • zagwarantowanie pacjentom prawa do uczestnictwa w kształtowaniu polityki zdrowotnej państwa poprzez:

 • podniesienie świadomości społecznej w zakresie praw pacjentów;
 • edukację społeczną nt. funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej;
 • promocję racjonalnych rozwiązań i koncepcji funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej - merytorycznych, organizacyjnych, prawnych;
 • pełną i rzetelną informację dotyczącą możliwych do zastosowania metod leczenia;

Mam prawo do wyboru optymalnej dla mnie terapii - kierunku terapii, świadczeniodawcy, leku.

To lekarz i pacjent - a nie urzędnik - wybierają rodzaj terapii!

MAM PRAWO DO ZDROWIA!

Federacja Konsumentów - Małgorzata Niepokulczycka

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Andrzej Bauman

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego -Izabela Odrobinska

Towarzystwo Zwalczania Chorób Mięśni  - Magdalena Kucharska

Ksiądz Arkadiusz Nowak

 

KOMETARZE

Brak komentarzy
Projektowanie stron SSI