Jest Uchwała Stowarzyszenia w sprawie przystąpienia do FOT

Wersja do wydruku   
Podczas V Zjazdu Stowarzyszenia " Życie po przeszczepie" w dniu 9 lipca 2004 r. miało miejsce Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia podczas którego podjeto Uchwałę w sprawie nieprzystąpienia do Federacji Organizacji Transplantacyjnych w formie zaproponowanej przez Fundację "Żjednoczeni dla Transplantacji" i Pana prof. Wojciecha Rowińskiego.

    Sprawę przystąpienia do FOT przedstawił Prezes Stowarzyszenia Krzysztof Pijarowski, który argumentował,że w Polsce potrzebna jest silna reprezentacja środowiska osób po trasplantacji a FOT w dużej części spełniłby takie zadanie.Jest jednak oczekiwanie by takowa organizacja była samodzielna i nie uzależniona od środowiska lekarzy.  

    Kolejny głos zabrała Prezes Oddziału Warszawskiego Magdalena Kożuchowska, która argumentowała, że zapisy w statucie, które zaproponowała Fundacja Zjednoczeni dla Tranplantacji a mówiące o tym, że FOT jest jedyną reprezentacją środowiska osób po przeszczepie osłabiają pozycję Stowarzyszenia. Prezes Kożuchowska próbowała uzyskać z Fundacji aktualny tekst Statutu, który przez Fundację został poprawiony pomimo, że wcześniej nasze Stowarzyszenie i Stowarzyszenie Transplantacji Serca przyjęło wspólnie wypracowany Statut. Niestety takowego nie uzyskała. Również deklaracja Pana prof W. Rowińskiego, mówiaca że Fundacja Zjednoczeni dla Transplantacji będzie jedynym podmiotem uprawnionym do finansowania działalnosci srodowiska osób po przeszczepie wobec potencjalnych sponsorów nie jest do przyjecia przez nasze Stowarzyszenie

    Wywiązała się dyskusja a następnie przystapiono go głosowania.

Wynik głosowania:

Przez aklamację przyjęto stanowisko odmowy podpisania deklaracji przystąpienia do FOT.

Uzgodniono, że temat bedzie monitorowany, utrzymane bezposrednie kontakty z Stowarzyszeniem Transplantacji Serca oraz z osobami po transplantacji nerek.

Stowarzyszenie jest otwarte na pojawienie się nowej, niezależnej inicjatywy

KOMETARZE

Brak komentarzy
Projektowanie stron SSI