Konferencje na temat; „Pobieranie i przeszczepianie narządów"

Wersja do wydruku   

Stowarzyszenie Osób z Niewydolnością Nerek „ SZTUCZNA NERKA „ w Kielcach, Świętokrzyski Konwent Osób Niepełnosprawnych i Pacjentów w Kielcach oraz Fundacja Zjednoczeni dla Transplantacji w Warszawie

zorganizowali w dniu 1 października 2004 r. w  sali Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach ul Artwińskiego 3, Konferencje na temat; „Pobieranie i przeszczepianie narządów"


Pobieranie i przeszczepianie narządów

Program konferencji:

1. Otwarcie Konferencji mgr inż. Jerzy Pyrek

2. Potrzeby, możliwości i wyniki przeszczepiania narządów w Polsce Dr Andrzej Kobryd

3. Pobieranie i przeszczepianie narządów w Regionie Świętokrzyskim -status quo Dr Jarosław Czerwiński

4. Przepisy prawne dotyczące pobierania i przeszczepiania narządów w Polsce Dr Agnieszka Krawczyk

5. Bariery obyczajowe w pobieraniu narządów - pojęcie śmierci mózgowej Prof. Wojciech Rowiński

6. Przeszczepianie narządów pobranych od żywych dawców Dr Beata Łągiewska

7. Przeszczepianie wątroby - zasady zgłaszania biorców Dr Marek Pacholczyk

8. Monitorowanie chorych w Ośrodkach Intensywnej Terapii - cele i założenia nowego programu komputerowego Dr Dariusz Węgrzyn

9. Ograniczenia finansowe w rozwoju przeszczepiania narządów w Polsce Prof. Wojciech Rowiński

10. Dyskusja

KOMETARZE

Brak komentarzy
Projektowanie stron SSI