Stanowisko Stowarzyszenia "Życie po przeszczepie" w sprawie informacji podanej w tygodniku "Newsweek"

Wersja do wydruku   

W tygodniku "Newsweek"  w numerze z 3.10.04 pojawiła sie informacja...

"Uwaga na szczepionkę" w której czytamy m.in. " Szczepienie przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (wzw B) może zwiększyć ryzyko zachorowania na stwardnienie rozsiane (SM) - takie sensacyjne odkrycie ogłosili naukowcy z Harvard School of Public Health na łamach najnowszego czasopisma "Neurologi"......

która może zaniepokoić czytelników i internautów.

Stowarzyszeni przedstawia poniższe stanowisko:

   Zagadnienie bezpieczeństwa szczepionek dotyczące przypisania związku pomiędzynszczepieniem przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B a stwardnieniem rozsianym

   W pierwszej połowie września 2004r. w związku z publikacją w międzynarodowym czasopiśmie medycznym „Neurologia" badania dr Miguela A. Hernana odżyły kontrowersje dotyczące domniemanego związku pomiędzy szczepieniem przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby (wzw) typu B a stwardnieniem rozsianym (neurologiczna choroba demielinizująca, łac. sc/eros/s multiplex SM, ang. multiple sclerosis).


   Pierwsze doniesienia na ten temat pojawiły się w 1996r. we Francji. Potencjalny związek był przedmiotem oceny w kilku badaniach, które wykazały brak zależności pomiędzy szczepieniem a SM (ref. 1-10). Było to również tematem badań epidemiologicznych i w efekcie doprowadziło do wniosku końcowego, że nie ma ryzyka ani też związku pomiędzy szczepieniem przeciwko wzw typu B a SM. Wiele autorytatywnych instytucji wydało opinie zalecające prowadzenie powszechnych szczepień przeciwko wzw typu B.

   Obecnie opublikowane badanie dr Miguela A. Hernana przeprowadzono w Wielkiej Brytanii na podstawie danych dostępnych w bazach danych praktyk lekarzy rodzinnych. Pełny tekst jak również artykuł redakcyjny może być dostarczony na życzenie. Pierwsze doniesienie z tego badania w postaci abstraktu prezentowane było na 19. Międzynarodowej Konferencji Farmako-Epidemiologii (Filadelfia, wrzesień 2003r.)(ref.11-13).

   We wrześniu 2004 kilka autorytatywnych instytucji medycznych wydało swoje opinie stwierdzając, że metodologia badania Hernana budzi wątpliwości oraz wnioskując, iż nie ma przekonywującego dowodu na potwierdzenie domniemanego związku (ref. 14-16).

Oświadczenie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Wrzesień 2004r.       

   Światowy Komitet Doradczy ds. Bezpieczeństwa Szczepionek (GACVS) przedstawił swoje stanowisko w tej sprawie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), w którym stwierdza, iż dowodzenie i argumentacja przedstawione w pracy Hernana są niewystarczające dla poparcia hipotezy na temat związku szczepienia przeciwko WZW typu B z wystąpieniem SM, a co za tym idzie nie ma żadnych przesłanek do tego, by rozważać przerwanie czy jakiekolwiek zmiany w programach szczepień przeciwko WZW typu B. Na koniec podkreśla się olbrzymią korzyść, jaka wynika z powszechnej profilaktyki WZW typu B prowadzonej na całym świecie.

 

Krajowe Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego w USA. Wrzesień 2004r. Badanie Hernana wykazało trzykrotny wzrost prawdopodobieństwa zachorowania na stwardnienie rozsiane u osób, które miały podane szczepienie w ciągu trzech poprzedzających lat w porównaniu z osobami, które nie miały szczepienia. Jednakże zdecydowana większość osób z SM w badaniu nie miała wcale szczepienia przeciwko wzw, co wskazuje na fakt, że szczepienie przeciwko wzw mogłoby stanowić tylko jeden aspekt spośród wielu wpływających na prawdopodobieństwa rozwoju SM.

Główne przestania Centrum Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) w USA.   

                                                 Wrzesień 2004r.

CDC zgadza się z konkluzją zawartą w nocie edytorskiej czasopisma „Neurologia" towarzyszącej publikacji artykułu, że prezentowane dane nie stanowią dowodu na istnienie zależności wystarczającego dla wprowadzenia zmian polityki szczepień w odniesieniu do programów szczepień. Również Grupa Robocza ds. Monitorowania Działań Niepożądanych przy Europejskiej Agencji ds. Oceny Produktów Leczniczych (EMEA) umieściła ten temat w swoich obradach. Oczekiwane sąjej opinie.

 

Piśmiennictwo

1. Sadovnick AD; Scheifele DW Scholl-based hepatitis b vaccination programme and adolescent multiple sclerosis. Lancet 2000 ; 355(9203): 549-550

2. Monteyne P; Andre FE Is there a causal link between hepatitis b vaccination and multiple sclerosis? Vaccine 2000; 18(19): 1994-2001

3. Zipp F.; Weil J.G.; Einhaupl K.M.; No increase in demyeliniting diseases after hepatitis b vaccination. NAT MED 1999 ; 5(9): 964-965

4. Touze E, Gout O, Verdier-Taillefer MH, Lyon-Caen O, Alperovitch A. Premier episode de demyelinisation du systeme nerveux central et vaccination contre 1'hepatłte B: etude cas-temoins pilote. Rev Neurol 2000; 156:242-246.

5. Touze E, Fourrier A, Rue-Fenouche C, et al. Hepatitis B vaccination and first central nervous system demyelinating event: a case-control study. Neuroepidemiology 2002;21: 180-186.

6. Sturkenboom MCJM. Vaccinations, Demyelination, and Multiple Sclerosis Study (VDAMS). A population-based study in the UK. Pharmacoepidemiol Drug Saf 1999; 8 (suppl 2):S170-171.

7. DeStefano F, Verstraeten T, Jacksin LA, et al. Vaccinations and risk of central nervous system demyelinating diseases in adults. Aren Neurol 2003;60:504-509.

8. Ascherio A, Zhang SM, Hernan MA, et al. Hepatitis B vaccination and the risk of multiple sclerosis. N Engl J Med 2001; 344: 327-332.

9. Zipp F, Weil JG, EinhSupl KM. No increase in demyelinating diseases after hepatitis B vaccination. Nat Med 1999; 5: 964-965.

10. Sadovnick AD, Scheifele DW. School-based hepatitis B vaccination programme and adolescent multiple sclerosis. Lancet 2000; 355: 549-550.

11. Miguel A. Hernan i wsp. Recombinant hepatitis B vaccine and the risk of multiple sclerosis. Neurology 2004; 63: 838-842.

12. Robert T Naismith i wsp. Does the hepatitis B vaccine cause multiple sclerosis? (Editorial). Neurology 2004; 63: 772-773.

13. Miguel A. Hernan i wsp. Recombinant hepatitis B vaccine and the risk of multiple sclerosis. 19th ICPE Abstract Nr 119. Pharmacoepidemiology & Drug Safety, 2003, 12: S59-S60.

14. WHO World Health Organization Global Advisory Committee on Vaccine Safety: Response to the paper by MA Hernan and others in Neurology 14th September 2004 issue entitled "Recombinant Hepatitis B Vaccine and the Risk of Multiple Sclerosis"; dostępne na  http://www.who.int/vaccine safety/topics/hepatitisb/multiple sclerosis/en/, pobrano 29.09.2004r.

15. National Multiple Sclerosis Society (New York, US). Study suggests increased incidence of MS associated with Hepatitis B vaccination. Editorial Recommends No Changes To Immunization Policie. RESEARCH/CLINICAL UPDATE, September 24, 2004 (Revised version of September 17 News sheet). dostępne na http://www.nationalmssociety.Qrg/research-2QQ4sept13.asp lub http://www.nationalmssociety.org/pdf/research/Research-2004Sept13.pdf pobrano 29.09.2004r.

16. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) "Recombinant Hepatitis B Vaccine and the Risk of Multiple Sclerosis" Key Messages (Sept. 14, 2004); dostępne na http://www.cdc.gov/ncidod/diseases/hepatitis/b/hbv_ms.pdf   pobrano 29.09.2004r.

KOMETARZE

Brak komentarzy
Projektowanie stron SSI