"Dzisiaj MY, jutro TY !! "Gdy kasy na leczenie ubywa, to chorych z HCV przybywa!"

Wersja do wydruku   

     Pod takim między innymi hasłem miała miejsce akcja protestacyjna Stowarzyszenia "Prometeusze",  sprzeciw wobec braku leczenia i diagnostyki osób zakażonych HCV i HBV.

     W Polsce jest zakażonych wirusem HCV około 730 tysięcy ludzi, o swoim zakażeniu wie niespełna 3% zakażonych, zdiagnozowano bowiem do tej pory tylko 15 tysięcy przypadków. W roku bierzącym na leczenie oczekiwało 6000 zakwalifikowanych chorych z całej Polski, leczeniem objęto niespełna 1400 osób. 75% chorych zakaźnie ludzi nie otrzymało w tym roku niezbędnej pomocy...

     W dniu 25 października 2004 roku, o godzinie 12:00 w Warszawie przy ul. Grójeckiej 189, pod gmachem Centrali NFZ Stowarzyszenie Pomocy Chorym z HCV Prometeusze zorganizowało akcję protestacyjną mającą na celu zwrócenie uwagi urzędników NFZ oraz społeczeństwa na bardzo złą sytuację leczenia i diagnostyki osób zakażonych wirusami HCV i HBV.


     Akcja protestacyjna była zorganizowana w formie antydemonstracji. Wobec udawania, że leczenie ma miejsce przyjęto postawę : "Nie leczcie nas wcale!", "Nasza śmierć zaspokoi wasze braki finansowe", "Zalegalizujcie eutanazję, aby nieleczeni umarli bez bólu i cierpień."

     W ciszy i spokoju demonstranci ustawili krzyż z napisem : "Zakażony przez Służbę Zdrowia, zmarł z powodu braku leków", pod którym demonstranci w ciszy i skupieniu zapalali znicze.

Na demonstrację przybyło około 50 osób, w tym także przedstawiciele innych organizacji pozarządowych, którzy poparli nasz protest : Stowarzyszenie "Primum Non Nocere", Stowarzyszenie "Życie po przeszczepie", "Stowarzyszenie Pomocy Pacjentom z Uszkodzoną Wątrobą na Tle Wirusowym z Częstochowy". Poparły nas także inne organizacje pacjenckie (poza Fundacją Św. Jerzego) i środowiska medyczne lekarzy chorób zakaźnych, w tym Polska Grupa Ekspertów HCV. Na demonstracji obecni byli dziennikarze z TV publicznej, a także z TV TVN ("Fakty"), liczni przedstawiciele radia i prasy.

     Do demonstrantów wyszedł Prezes Centrali NFZ d/s medycznych Michał Kamiński , który odebrał z rąk Prezesa Prometeuszy petycję i który obiecywał poprawę sytuacji leczenia i diagnostyki przewlekłych wirusowych zapaleń wątroby w roku przyszłym, a także zgodził się na spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia "Prometeusze" oraz z Polską Grupą Ekspertów HCV i Konsultantem Krajowym d/s chorób zakaźnych w celu omówienia sposobów poprawy warunków leczenia i diagnostyki osób zakażonych HCV. Spotkanie będzie miało miejsce 10 listopada 2004 roku w siedzibie Centrali NFZ w Warszawie.

Jeżeli Centrala NFZ nie wyciągnie wniosków i nie będzie dążyła do stworzenia lepszego programu leczenia przewlekłych zapaleń wątroby typu C i B nasze Stowarzyszenie oskarży Polskę o łamanie prawa konstytucyjnego Polaków do bezpłatnej opieki zdrowotnej w obliczu chorób zakaźnych oraz ludobójstwo do trybunałów międzynarodowych. Między innymi w tym celu w listopadzie 2004 roku w Częstochowie Stowarzyszenie "Prometeusze" zorganizuje II Konferencję Organizacji Pozarządowych (zajmujących się pomocą chorym z powodu zakażenia wirusami hepatotropowymi) "Powstrzymać Żółtą Falę", na którą zaprosimy przedstawicieli Zarządów wszystkich organizacji pozarządowych, które w naszym odczuciu dążą do zmiany bardzo złej sytuacji chorych, zakażonych HCV i HBV w Polsce.

Autor : Jarosław Chojnacki

Foto : Anita Foremna                   za www.prometeusze.pl

KOMETARZE

Brak komentarzy
Projektowanie stron SSI