STANOWISKO STOWARZYSZENIA W SPRAWIE CYKLOSPORYNY

Wersja do wydruku   

21 grudnia minister zdrowia Marek Balicki podpisał pakiet rozporządzeń dotyczących leków refundowanych. Zaczną one obowiązywać po 1 stycznia 2005 r. Minister zapowiedział też, że po Nowym Roku przedstawi propozycje zmian zasad refundacji leków. Na liscie zmian znalazł się podstawowy lek imunosupresyjny Neoral ( Cyklosporyna).

Poniżej przedstawiamy stanowisko Stowarzyszenia "Życie po przeszczepie", które w listach do Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawiliśmy w dniu 27 grudnia 2004.


Ministerstwo Zdrowia [ instytucja decydująca o wpisach na listę leków refundowanych]

ul. Miodowa 15, 00- 952 WARSZAWA

oraz

Narodowy Fundusz Zdrowia [instytucja przygotowująca listę leków refundowanych]

ul. Grójecka 186, 02- 390 WARSZAWA

dotyczy: konieczności wprowadzenia zmian na liście leków refundowanych.

     Stowarzyszenie Pomocy Ludziom z Uszkodzoną Wątrobą ,,Życie po przeszczepie’’ gorąco apeluje o istotne dla ludzi po przeszczepach zmiany w mającej obowiązywać od nowego roku liście leków refundowanych.

    Jak się dowiedzieliśmy miesięczna porcja średniej dawki leku Sandimmun Neoral ( czyli cyklosporyny) ma kosztować pacjentów około 200 zł. Jest to obecnie jedyny lek immunosupresyjny, który pacjenci kupują ( cellcept i prograf dostają ze szpitalnej apteki; są to leki refundowane w całości). Jednak za proponowaną cenę większość osób po prostu nie będzie mogła kupić neoralu. Już w tej chwili ci pacjenci po przeszczepach wątroby, którzy musza przyjmować np. ursofalk ( 120 zł!) informują lekarzy, że biorą dawki mniejsze od przepisanych, bo koszty leczenia są zbyt wysokie.

Ograniczenie jeszcze dostępu do immunosupresji będzie podważać sens transplantacji !

     Natomiast próba wprowadzenia w miejsce neoralu tańszego equoralu jest totalnym nieporozumieniem, bo przede wszystkim ten lek nie jest w 100% generykiem neoralu i nie przeszedł wszystkich koniecznych badań, a te, które przeszedł, WYKLUCZAJĄ możliwość jego stosowania np. u pacjentów po przeszczepach wątroby czy serca – nie mówiąc już o dzieciach. Nie jest też bez znaczenia fakt, że każda zmiana immunosupresji nie jest dla pacjentów obojętna. Dlatego protestujemy przeciwko tak bezmyślnym decyzjom zagrażającym zdrowiu a może i życiu ogromnej rzeszy osób po przeszczepach.

     Jako reprezentacja osób po przeszczepach, jesteśmy w sposób szczególny zainteresowani bardzo szybkimi zmianami na liście refundowanych leków.

Z poważaniem

Prezes Oddziału Stowarzyszenia "Życie po przeszczepie" w Warszawie dr Magdalena Sroczyńska-Kozuchowska

Warszawa, dnia 27 grudnia 2004 r.

KOMETARZE

Brak komentarzy
Projektowanie stron SSI