Komitet Założycielski FOT RP i tymczasowe władze

Wersja do wydruku   

Na pierwszym posiedzeniu Komitetu Założycielskiego Federacji Organizacji Transplantacyjnych RP dokonano wyboru władz tymczasowych na okres do zwołania Kongresu.

Prezesem FOT RP został Tadeusz Bujak a Vice Prezesem Krzysztof Pijarowskim.

Magdalena Sroczyńska - Kożuchowska odpowiedzialna jest za kontakty zagraniczne FOT a Wojciech Skubiszak zajmie się rejestracją w Krajowym Rejestrze Sądowym FOT RP.

Poniżej zamieszczamy pełna listę komitetu założycielskiego


W skład Komitetu Założycielskiego weszli:

Z ramienia Stowarzyszenia Transplantacji Serca

  • Tadeusz Bujak
  • Wojciech Skubiszak
  • Beata Grądek
  • Tadeusz Żytkiewicz

z ramienia Stowarzyszenia "Życie po przeszczepie"

  • Krzysztof A. Pijarowski
  • Magdalena Sroczyńska-Kożuchowska
  • Robert Keder
  • Cezary Kozłowski

z ramienia Stowarzyszenia "Dar Życia"

  • Ryszard Kozłowski

KOMETARZE

Brak komentarzy
Projektowanie stron SSI