Czas na zmianę ustawy transplantacyjnej

Wersja do wydruku   

W tym tygodniu rząd przyjął projekt ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów. Jest szansa, że uda się ją uchwalić jeszcze w tej kadencji Sejmu.

Ustawa nie tylko dostosowuje polskie przepisy do prawodawstwa unijnego, ale wprowadza istotne dla funkcjonowania polskiej transplantologii zmiany, m. in. rejestry przeszczepień, dawców i osób oczekujących na przeszczep oraz szpiku i krwi pępowinowej.


     Projekt przygotowało Ministerstwo Zdrowia, pod koniec ubiegłego roku przeprowadzono konsultacje w tej sprawie. Ustawa zastąpi pod wieloma względami przestarzałą już ustawę z 25 października 1995 roku o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów. W projekcie uwzględniono aktualne możliwości transplantologii oraz wymagania unijnej dyrektywy z 31 marca 2004 r.

     Projekt ustawy przewiduje następujące zmiany:

aktualizację słownictwa zgodnie z postępem medycyny w tej dziedzinie;

  • umożliwienie (za zgodą sądu) oddawania narządów osobie niespokrewnionej i niebędącej małżonkiem, "jeśli uzasadniają to szczególne względy osobiste lub uczuciowe";
  • umożliwienie oddawania komórek lub tkanek przez kobietę ciężarną pod warunkiem zachowania pełnego bezpieczeństwa dla rodzącej i noworodka (opinię w tej sprawie muszą wyrazić specjaliści - ginekolog położnik i neonatolog);
  • wprowadzenie rejestru żywych dawców narządów poprzez określenie warunków zdrowotnych, badań lekarskich;
  • dodanie rejestru krwi pępowinowej i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej;
  • dodanie krajowej listy osób oczekujących na przeszczep;
  • dodanie krajowego rejestru przeszczepień, możliwość rejestracji informacji o przeżyciu biorcy i ewentualnych powikłaniach poprzeszczepowych;
  • wymóg prowadzenia tych rejestrów i list w formie elektronicznej;
  • nowe regulacje dotyczące gromadzenia komórek krwiotwórczych krwi obwodowej i krwi pępowinowej;
  • wprowadzenie honorowego dawstwa komórek, tkanek lub narządów z nadaniem honorowemu dawcy legitymacji i odznaki z określeniem uprawnień dla zasłużonych honorowych dawców narządu;

     Nowa ustawa nie zmienia, ale precyzuje szczegółowy tryb i zasady pobierania komórek lub narządów od osób zmarłych. Przeszczepienie jest możliwe, pod warunkiem, że dawca za życia nie wyraził sprzeciwu w tej sprawie (w przypadku osób małoletnich wymagana jest zgoda rodziny). Sprzeciw taki umieszcza się w centralnym rejestrze sprzeciwów, który będzie prowadzić Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant".

Jednostka ta będzie także prowadzić rejestr dawców żywych, krajową listę oczekujących na przeszczep, krajowy rejestr przeszczepień i rejestr szpiku i krwi pępowinowej. Projekt ustawy podtrzymuje także obecne przepisy, że za pobranie komórek, tkanek lub narządów od żywego lub zmarłego dawcy nie wolno żądać ani przyjmować zapłaty lub innej korzyści majątkowej

Projekt ustawy wraz z nadesłanymi podczas konsultacji społecznych uwagami można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=m491&ms=&ml=pl&mi=56&mx=0&mt=&my=131&ma=3472

Za zgodą  mp OnLine

KOMETARZE

Brak komentarzy
Projektowanie stron SSI