W Łodzi 200 osób zgłosiło chęć zostania dawcą szpiku kostnego

Wersja do wydruku   

Ponad 200 osób zgłosiło się do łódzkiego szpitala dziecięcego przy ul. Spornej, deklarując chęć zostania dawcą szpiku kostnego. Od 130 osób pobrano krew do badań. Ich dane zostaną umieszczone w rejestrach dawców szpiku.

     Rekrutacja dawców odbyła się w ramach prowadzonej od miesiąca w Łodzi akcji informacyjno-edukacyjnej "Dawca szpiku", której inicjatorami są łódzka Fundacja dla Dzieci Chorych Na Białaczkę i Choroby Nowotworowe "Krwinka" oraz Fundacja "Przeciw Leukemii" z Warszawy.


 

    Tak duże zainteresowanie akcją zaskoczyło samych organizatorów, którym udało się zgromadzić pieniądze na zbadanie 130 osób (badania krwi jednego potencjalnego dawcy kosztują blisko 600 zł). W ramach akcji specjaliści przeprowadzili szkolenie kandydatów. "Nasza edukacja nie poszła na marne. Ludzie wiedzieli dużo na ten temat, ale jeszcze zadawali pytania. Niemal wszyscy stawili się do oddawania krwi w celu wykonania badań na określenie antygenów HLA (antygenów zgodności tkankowej ). Jak tylko pozyskamy fundusze, wszyscy którzy się zgłosili i jeszcze zgłoszą zostaną przebadani" - powiedziała PAP prezes Fundacji "Krwinka" Elżbieta Budny.

     Program "Dawca szpiku" ma na celu m.in. zachęcenie do honorowego, anonimowego dawstwa szpiku kostnego, rekrutację oraz finansowanie badań wstępnych potencjalnych dawców. "Krwinka" planuje zorganizować takie akcje również w innych regionach kraju. Przeszczep szpiku jest jedną z metod leczenia chorób nowotworowych układu krwiotwórczego, np. białaczki. Jedynie dla ok. 30 proc. chorych znajduje się dawcę rodzinnego. W pozostałych przypadkach poszukuje się dawcy niespokrewnionego. Dawca i biorca szpiku dobierani są na podstawie porównania antygenów zgodności tkankowej, a szansa na istnienie dwóch obcych osób o identycznych kombinacjach antygenów wynosi nawet jeden do miliona. Zarejestrowanie jak największej liczby potencjalnych dawców szpiku zwiększa prawdopodobieństwo szybkiego znalezienia dawcy i wykonania przeszczepu.

     W Polsce jest ok. 20 tys. osób zarejestrowanych w bankach dawców szpiku kostnego; w światowej bazie jest ich ponad 9 mln.

KOMETARZE

Brak komentarzy
Projektowanie stron SSI