75% Polaków twierdzi, że przeszczepów w Polsce wykonuje się za mało

Wersja do wydruku   

75% Polaków uważa, że przeszczepów w Polsce wykonuje się za mało. Jednocześnie 78% badanych twierdzi, że za mało jest informacji o przeszczepach – wynika z przeprowadzonych w maju badań niezależnego ośrodka badań opinii publicznej TNS OBOP na zlecenie firmy IVAX.

Z badań przeprowadzonych przez TNS OBOP wynika, że Polacy chętnie zgodziliby się na wykorzystanie swoich narządów dla uratowania życia. Aż 84% z nich pomogłoby w ten sposób bliskiej osobie, 73% członkowi dalszej rodziny, tylko 6% mniej osobie znajomej, a 62% osobie zupełnie nieznanej. Badani równie chętnie skorzystaliby z takiej pomocy oferowanej przez innych. Aż 87% zgodziłaby się, aby w ten sposób uratować swoje zagrożone życie, prawie 80% chciałaby przedłużyć swoje życie poprzez wszczepienie czyjegoś narządu, a 77% uważa, że taki zabieg poprawiłby ich stan zdrowia.


Mimo tak pozytywnego nastawienia Polaków do przeszczepów, w Polsce wykonuje się mało takich zabiegów (co ciekawe mamy świadomość tego problemu – aż ¾ Polaków chciałoby, żeby przeszczepów w Polsce wykonywano więcej), wyjątkowo niski jest też w naszym kraju odsetek przeszczepów rodzinnych (blisko 40% niższy niż w Stanach Zjednoczonych).

Badania pokazują, że jedną z przyczyn obecnej sytuacji może być niedostateczna wiedza na ten temat. 78 % Polaków uważa, że za mało jest informacji o takich zabiegach.

Całość badań będzie dostępna podczas inauguracji Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej na Rzecz Transplantacji przygotowywanej w okresie wrzesień 2005 - grudzień 2006 przez Stowarzyszenie "Życie po przeszczepie"

KOMETARZE

Brak komentarzy
Projektowanie stron SSI