Nie zabieraj swoich narządów do nieba - one są potrzebne wyłącznie tu na ziemi! - Ruszyła Akcja w Małopolsce

Wersja do wydruku   

W dniu 15 czerwca 2005 roku rozpoczęła się kampania edukacyjno - społeczna prowadzona przez Klinikę Chirurgii Serca, Naczyń i Trasnplantologii CM UJ pod patronatem Małopolskiego Oddziału NFZ.

Jej celem jest zwiększenie ilości osób, które zgodzą się być dawcami w naszym regionie, pozyskaniu akceptacji społecznej i podkreśleniu pozytywnego stosunku mediów do problemów nowoczesnej transplantologii.


Z powodu braku dawców w Małopolsce transplantologia umiera.

Od początku roku w województwie małopolskim wykonano 3 przeszczepy serca. Dla porównania - w tym samym okresie ilość transplantacji w województwie zachodniopomorskim wynosi 78.

Krakowska Klinika Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii posiada jedną z najdłuższych list oczekujących na przeszczepienie serca. Klinika ma wszelkie możliwości lokalowe, techniczne oraz wyszkoloną i doświadczoną kadrę na poziomie europejskim, jednak wciąż nie może ratować życia oczekujących na przeszczep z powodu BRAKU DAWCÓW.

We współpracy z patronami medialnymi organizatorzy akcji będą chcieli poprzez szeroko zakrojoną kampanię informacyjną, zmienić te smutne statystyki. (m.in. za pośrednictwem Dziennika Polskiego zostanie rozdystrybuowane ok. 1-1,5 miliona egzemplarzy "Oświadczenia woli" dla przyszłych Dawców.)

KOMETARZE

Brak komentarzy
Projektowanie stron SSI