Biuro Programowe TVP

Wersja do wydruku   
Otrzymaliśmy pozytywną odpowiedź TVP w sprawie włączenia się do Kampanii Społecznej na Rzecz Transplantacji organizowanej przez Stowarzyszenie "Życie po przeszczepie"

TELEWIZJA POLSKA BIURO PROGRAMOWE

Warszawa. 17 czerwca 2005 r

Pan Krzysztof Pijarowski

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Pomocy Ludziom Z Uszkodzoną Wątrobą „Życie po przeszczepie"

Szanowny Panie Prezesie.

     Pragnę poinformować, że projekt kampanii Na Rzecz Transplantacji był rozpatrywany przez Komisję ds. Kampanii Społecznych

     Komisja, doceniając społeczną wagę problemu jakim jest potrzeba uświadomienia znaczenia transplantacji jako skutecznej i bezpiecznej metody leczenia, podjęła decyzję o zaangażowaniu się TYP w tę kampanię. Kampania będzie prowadzona na antenie Programu 2. który zaproponuje Państwu jej formę i zakres.

     Uprzejmie proszę o kontaktowanie się w tej sprawie z Panią Barbarą Bilińską. zastępcą dyr TVP2. tel 547-81-26.

Z poważaniem

Biuro Programowe TVP S.A,

p.o. Dyrektora Hanna Andrzejczyk

Przewodnicząca Komisji ds Kampanii Społecznych

Telewizja Polska S.A., ul. J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa tel.: +48 (22) 547 60 03, faks: +48 (22) 547 43 16 Spółka Akcyjna zarejestrowana w Sgdzie Rejonowym dla m. st. Warszawy KRS 0000100679, NIP 521

KOMETARZE

Brak komentarzy
Projektowanie stron SSI