Światowy Dzień Dawstwa Organów i Transplantacji

Wersja do wydruku   

Dnia 14 października 2005 r., w Genewie, pod patronatem Rady Europy, zorganizowany zostanie Siódmy Europejski Międzynarodowy Dzień Transplantacji i Dawstwa Organów.

Spotkanie to odbędzie się w przeddzień konferencji ESOT ( Europejskiego Towarzystwa Transplantacji Organów, European Society of Organ Transplantation), a gromadzić będzie nie tylko osoby zawodowo trudniące się transplantacją, ale także przedstawicieli rządów i organizacji pacjentów.

Planuje się ustanowienie podczas tego spotkania PIERWSZEGO ŚWIATOWEGO DNIA DAWSTWA ORGANÓW I TRANSPLANTACJI, w którym to dniu zostanie symbolicznie potwierdzona rezolucja Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) pt. ,,Transplantacja ludzkich narządów i tkanek’’. Rezolucja ta zachęca rządy do regulacji, poparcia i promocji problemów dawstwa organów. Została zatwierdzona jednomyślnie przez 192 państwa dnia 22 maja 2004 roku podczas 57 Światowego Zgromadzenia WHO.


Komitet Organizacyjny spotkania ma zamiar ustanowić na nim ,,międzynarodową kartę dawcy’’ i wprowadzić logo, które będzie mogło być umieszczane na plastikowych kartach kredytowych, a które będzie oznaczać, że właściciel karty popiera ideę dawstwa organów i że ten problem powinien być przedyskutowany w rodzinie w razie jego śmierci.

KOMETARZE

Brak komentarzy
Projektowanie stron SSI